Ninh Văn Quân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Arena Mutilmedia
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2224 lượt
Số lượt thích
20 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
20/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B5

2019-05-20 14:56:35 · 548 views

BTVN B9

2019-05-18 11:18:23 · 769 views

de campagne s brand guideline

2017-10-23 17:00:18 · 907 views

Văn Quân Cảm hứng
Văn Quân Cảm hứng
7765 views - 2017-08-16 00:14:42
Khi nào cần thiết kế lại Logo
Văn Quân Kiến thức
21513 views - 2017-07-15 11:20:34
Cách tạo điểm nhấn trong thiết kế
Văn Quân Cảm hứng
9803 views - 2017-06-15 17:42:32
5 bài học rút ra từ các Logo nổi tiếng
Văn Quân Kiến thức
12439 views - 2017-05-02 21:17:54
Học cách phối màu qua các MV big bang