Lê Minh Anh

@le.tit_

Không những làm thiết kế vì đam mê, mà còn làm vì tiền

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
34 dự án
Số lượt xem
11486 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Emblem cho team Quitchdich

2021-07-22 00:04:06 · 964 views

Logo cho Marumaru

2021-07-22 00:00:48 · 1043 views

Phân thân với premiere

2021-07-21 23:59:12 · 1119 views

Intro cho kênh youtube Hanyori

2021-07-21 23:57:04 · 1100 views

Logo cho Fe.U

2021-07-21 23:50:20 · 1224 views

btvn

2019-11-14 15:22:25 · 1963 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 21:14:52 · 303 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 03:27:03 · 118 views

30 Days Ché lèn

2017-07-05 00:02:43 · 107 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:38:34 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:36:27 · 251 views

30 Days Ché lèn

2017-07-01 00:18:36 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-29 01:59:42 · 80 views

30 Days Ché lèn

2017-06-28 00:11:21 · 97 views

30 Days Ché lèn

2017-06-27 00:18:44 · 107 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 23:36:05 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 00:21:48 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-23 00:36:46 · 119 views

30 Days Ché lèn

2017-06-21 16:54:21 · 102 views

30 Days Ché lèn

2017-06-20 23:56:45 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-06-19 19:52:53 · 114 views

30 Days Ché lèn

2017-06-18 23:59:58 · 134 views

30 Days Ché lèn

2017-06-17 21:01:46 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-06-16 21:40:56 · 139 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 21:04:13 · 130 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 00:15:30 · 137 views

30 Days Ché lèn

2017-06-14 00:05:58 · 193 views

30 Days Ché lèn

2017-06-12 17:52:00 · 142 views

30 Days Ché lèn

2017-06-11 14:20:52 · 128 views

30 Days Ché lèn

2017-06-10 23:10:49 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 17:53:06 · 166 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 11:12:03 · 185 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 23:07:58 · 200 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 11:20:52 · 249 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13