Tìm kiếm
Lê Minh Anh

@le.tit_

Không những làm thiết kế vì đam mê, mà còn làm vì tiền

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
37 dự án
Số lượt xem
8177 lượt
Số lượt thích
18 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1

2022-12-24 16:58:20 · 4 views

BTVN B1

2022-12-13 16:51:32 · 6 views

Xấu quá đi

2022-12-13 16:49:32 · 25 views

Emblem cho team Quitchdich

2021-07-22 00:04:06 · 569 views

Logo cho Marumaru

2021-07-22 00:00:48 · 601 views

Phân thân với premiere

2021-07-21 23:59:12 · 623 views

Intro cho kênh youtube Hanyori

2021-07-21 23:57:04 · 675 views

Logo cho Fe.U

2021-07-21 23:50:20 · 764 views

btvn

2019-11-14 15:22:25 · 1247 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 21:14:52 · 223 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 03:27:03 · 114 views

30 Days Ché lèn

2017-07-05 00:02:43 · 87 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:38:34 · 88 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:36:27 · 238 views

30 Days Ché lèn

2017-07-01 00:18:36 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-29 01:59:42 · 80 views

30 Days Ché lèn

2017-06-28 00:11:21 · 96 views

30 Days Ché lèn

2017-06-27 00:18:44 · 93 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 23:36:05 · 103 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 00:21:48 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-23 00:36:46 · 118 views

30 Days Ché lèn

2017-06-21 16:54:21 · 102 views

30 Days Ché lèn

2017-06-20 23:56:45 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-06-19 19:52:53 · 112 views

30 Days Ché lèn

2017-06-18 23:59:58 · 131 views

30 Days Ché lèn

2017-06-17 21:01:46 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-16 21:40:56 · 135 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 21:04:13 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 00:15:30 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-14 00:05:58 · 116 views

30 Days Ché lèn

2017-06-12 17:52:00 · 138 views

30 Days Ché lèn

2017-06-11 14:20:52 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-06-10 23:10:49 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 17:53:06 · 136 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 11:12:03 · 161 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 23:07:58 · 171 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 11:20:52 · 209 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Duc Hieu Bui
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13