Lê Minh Anh

@le.tit_

Không những làm thiết kế vì đam mê, mà còn làm vì tiền

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
34 dự án
Số lượt xem
7348 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Emblem cho team Quitchdich

2021-07-22 00:04:06 · 452 views

Logo cho Marumaru

2021-07-22 00:00:48 · 492 views

Phân thân với premiere

2021-07-21 23:59:12 · 526 views

Intro cho kênh youtube Hanyori

2021-07-21 23:57:04 · 581 views

Logo cho Fe.U

2021-07-21 23:50:20 · 626 views

btvn

2019-11-14 15:22:25 · 1042 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 21:14:52 · 221 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 03:27:03 · 113 views

30 Days Ché lèn

2017-07-05 00:02:43 · 86 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:38:34 · 88 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:36:27 · 237 views

30 Days Ché lèn

2017-07-01 00:18:36 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-29 01:59:42 · 80 views

30 Days Ché lèn

2017-06-28 00:11:21 · 96 views

30 Days Ché lèn

2017-06-27 00:18:44 · 92 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 23:36:05 · 103 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 00:21:48 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-23 00:36:46 · 118 views

30 Days Ché lèn

2017-06-21 16:54:21 · 102 views

30 Days Ché lèn

2017-06-20 23:56:45 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-19 19:52:53 · 112 views

30 Days Ché lèn

2017-06-18 23:59:58 · 130 views

30 Days Ché lèn

2017-06-17 21:01:46 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-16 21:40:56 · 134 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 21:04:13 · 128 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 00:15:30 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-14 00:05:58 · 116 views

30 Days Ché lèn

2017-06-12 17:52:00 · 137 views

30 Days Ché lèn

2017-06-11 14:20:52 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-06-10 23:10:49 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 17:53:06 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 11:12:03 · 158 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 23:07:58 · 165 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 11:20:52 · 198 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0