Lê Minh Anh

@le.tit_

Không những làm thiết kế vì đam mê, mà còn làm vì tiền

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
34 dự án
Số lượt xem
11983 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Emblem cho team Quitchdich

2021-07-22 00:04:06 · 1007 views

Logo cho Marumaru

2021-07-22 00:00:48 · 1098 views

Phân thân với premiere

2021-07-21 23:59:12 · 1209 views

Intro cho kênh youtube Hanyori

2021-07-21 23:57:04 · 1175 views

Logo cho Fe.U

2021-07-21 23:50:20 · 1292 views

btvn

2019-11-14 15:22:25 · 2048 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 21:14:52 · 307 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 03:27:03 · 120 views

30 Days Ché lèn

2017-07-05 00:02:43 · 111 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:38:34 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:36:27 · 257 views

30 Days Ché lèn

2017-07-01 00:18:36 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-29 01:59:42 · 80 views

30 Days Ché lèn

2017-06-28 00:11:21 · 97 views

30 Days Ché lèn

2017-06-27 00:18:44 · 110 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 23:36:05 · 119 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 00:21:48 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-23 00:36:46 · 119 views

30 Days Ché lèn

2017-06-21 16:54:21 · 102 views

30 Days Ché lèn

2017-06-20 23:56:45 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-06-19 19:52:53 · 114 views

30 Days Ché lèn

2017-06-18 23:59:58 · 134 views

30 Days Ché lèn

2017-06-17 21:01:46 · 129 views

30 Days Ché lèn

2017-06-16 21:40:56 · 139 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 21:04:13 · 130 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 00:15:30 · 137 views

30 Days Ché lèn

2017-06-14 00:05:58 · 197 views

30 Days Ché lèn

2017-06-12 17:52:00 · 143 views

30 Days Ché lèn

2017-06-11 14:20:52 · 128 views

30 Days Ché lèn

2017-06-10 23:10:49 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 17:53:06 · 172 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 11:12:03 · 190 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 23:07:58 · 214 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 11:20:52 · 274 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13