Lê Minh Anh

@le.tit_

Không những làm thiết kế vì đam mê, mà còn làm vì tiền

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
34 dự án
Số lượt xem
10384 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Emblem cho team Quitchdich

2021-07-22 00:04:06 · 845 views

Logo cho Marumaru

2021-07-22 00:00:48 · 877 views

Phân thân với premiere

2021-07-21 23:59:12 · 934 views

Intro cho kênh youtube Hanyori

2021-07-21 23:57:04 · 981 views

Logo cho Fe.U

2021-07-21 23:50:20 · 1066 views

btvn

2019-11-14 15:22:25 · 1780 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 21:14:52 · 267 views

30 Days Ché lèn

2017-07-06 03:27:03 · 116 views

30 Days Ché lèn

2017-07-05 00:02:43 · 97 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:38:34 · 117 views

30 Days Ché lèn

2017-07-04 02:36:27 · 241 views

30 Days Ché lèn

2017-07-01 00:18:36 · 115 views

30 Days Ché lèn

2017-06-29 01:59:42 · 80 views

30 Days Ché lèn

2017-06-28 00:11:21 · 96 views

30 Days Ché lèn

2017-06-27 00:18:44 · 95 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 23:36:05 · 104 views

30 Days Ché lèn

2017-06-25 00:21:48 · 125 views

30 Days Ché lèn

2017-06-23 00:36:46 · 119 views

30 Days Ché lèn

2017-06-21 16:54:21 · 102 views

30 Days Ché lèn

2017-06-20 23:56:45 · 128 views

30 Days Ché lèn

2017-06-19 19:52:53 · 114 views

30 Days Ché lèn

2017-06-18 23:59:58 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-17 21:01:46 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-06-16 21:40:56 · 138 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 21:04:13 · 130 views

30 Days Ché lèn

2017-06-15 00:15:30 · 135 views

30 Days Ché lèn

2017-06-14 00:05:58 · 179 views

30 Days Ché lèn

2017-06-12 17:52:00 · 141 views

30 Days Ché lèn

2017-06-11 14:20:52 · 126 views

30 Days Ché lèn

2017-06-10 23:10:49 · 133 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 17:53:06 · 148 views

30 Days Ché lèn

2017-06-09 11:12:03 · 175 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 23:07:58 · 186 views

30 Days Ché lèn

2017-06-08 11:20:52 · 235 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13