Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
3D 3.1
7 7 36 1569
quái

2022-12-02 20:37:15 · 10 views

Rabbit

2022-12-02 20:37:25 · 13 views

Ghost

2022-12-04 23:49:13 · 7 views

Bài tập buổi 18

2022-12-06 16:56:10 · 5 views

Ueueueue

2022-12-06 18:39:05 · 1 views

BTGK 3D

2022-11-14 11:52:27 · 32 views

Xe oto Aston Martin

2022-11-30 23:20:41 · 22 views

Đấy zì cosmetic

2022-11-05 20:48:19 · 51 views

Jack Daniels

2022-11-09 01:11:57 · 26 views

Cầu thang

2022-11-02 02:40:48 · 35 views

Cầu thang tim tím

2022-11-03 19:41:37 · 45 views

Cầu thang kính

2022-11-11 17:16:08 · 15 views

Bài tập halloween

2022-10-29 23:54:36 · 71 views

Halloween

2022-10-30 18:51:39 · 104 views

Halloween

2022-11-01 10:03:33 · 108 views

BTVN5

2022-11-01 23:59:14 · 27 views

BTVN Buổi 5

2022-11-03 22:37:43 · 48 views

Bài tập buổi 5

2022-11-06 10:36:19 · 22 views

Bài 4ueueueue

2022-10-18 19:32:59 · 74 views

Hamburger bay bay

2022-10-19 14:29:06 · 90 views

Bài tập buổi 4

2022-10-19 23:03:50 · 31 views

Đang render thì app crash ngang :D

2022-10-26 18:35:21 · 30 views

BTVN4 - NGUYỄN HÀ TRANG

2022-10-26 19:01:58 · 20 views

BTVN Buổi 4

2022-11-01 14:02:08 · 61 views

Lemon Cake

2022-11-29 23:24:03 · 5 views

Vũ Tuấn Long - Bài tập buổi 3

2022-10-14 17:08:41 · 39 views

BTVN Buổi 3

2022-10-18 22:41:12 · 27 views

Máy pha cà phê

2022-10-30 01:30:08 · 19 views

Thu Hà BTVN B1

2022-10-07 16:19:23 · 16 views

Building - buổi 2

2022-10-08 14:35:15 · 20 views

Bài tập buổi 2 - Đỗ Phương Linh

2022-10-09 16:30:20 · 30 views

BTVN B2

2022-10-09 23:07:19 · 65 views

Oe oe oe

2022-10-10 17:30:42 · 24 views

BTVN Buổi 2

2022-10-11 21:35:51 · 17 views

Vũ Tuấn Long - BTVN - Buổi 2

2022-10-12 11:52:34 · 14 views

BTVN2

2022-10-12 17:45:53 · 8 views

BTVN.2

2022-10-12 22:13:26 · 22 views

BTVN_Nguyễn Hà Trang

2022-10-14 19:01:01 · 72 views

BTVN buổi 2

2022-10-18 01:26:13 · 15 views

Huhuhu

2022-10-05 23:33:57 · 29 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-06 23:20:52 · 26 views

BTVN1

2022-10-07 01:11:37 · 18 views

Bài tập buổi 1 - Model khu phố

2022-10-07 10:06:59 · 33 views

BTVN BUỔI 1 - NGUYỄN HÀ TRANG

2022-10-07 18:24:17 · 12 views

Bài tập buổi 1 - Vũ Tuấn Long - 3D-3.1

2022-10-07 18:25:39 · 14 views

Bài tập buổi 1 - Đỗ Phương Linh

2022-10-09 16:25:07 · 12 views

BTVN B1

2022-10-09 23:10:41 · 19 views

BTVN Buổi 1

2022-10-11 21:11:36 · 10 views

BTVN.1

2022-10-12 12:46:59 · 6 views

Bài tập buổi 1 - Ngọc Trâm

2022-10-12 19:09:35 · 19 views

BTVN 1

2022-10-19 16:27:29 · 30 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản áp dụng kiến thức đã học của buổi 1
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thiện một cảnh đơn giản Hoàn thiện cảnh đã làm ở buổi 1 bao gồm thêm chất liệu (material), ánh sáng (lighting) và render ra hình ảnh hoàn chỉnh
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 2 tuần
Buổi 3 - Dựng scene có 1 mẫu bao bì cơ bản Dựng scene có 1 mẫu bao bì cơ bản || Yêu cầu: (1) Có cảnh nền (phông nền + vật thể trang trí) (2) Có lên chất liệu, thêm đèn và render bằng Eevee
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 2 tuần
Buổi 4: Dựng scene có food dễ thương Dựng scene có food dễ thương, Yêu cầu: (1) Có cảnh nền (phông nền + vật thể trang trí) (2) Có lên chất liệu, thêm đèn và render bằng Eevee
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thiện một scene Haloween Hoàn thiện một scene Haloween. Yêu cầu: Có texture, có BG và render
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 4 tuần
Hoàn thiện một cảnh mô tả cầu thang xoắn Sáng tạo và Hoàn thiện một cảnh mô tả cầu thang xoắn. Yêu Cầu: ứng dụng các Modifier đã học. Có texture, có render và setup ánh sáng
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 2 tháng
Buổi 07 Thiết kế và dựng 1 cảnh 3D Typography. Có sử dụng texture và render ra ảnh
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 1 tháng
Hoàn thành một scene product sử dụng UV và texture Hoàn thành một scene product sử dụng UV và texture
Hệ số 2
Bắt buộc
còn 2 tháng
Hoàn thiện một bộ Icon 3D design Hoàn thiện một bộ Icon 3D design - Yêu cầu có Render và texture ánh sáng đấy đủ
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 1 tháng
BTVN Buổi 13: Render 4 bức ảnh với cảm xúc khác nhau Sử dụng Model có sẵn bao gồm 1 cảnh nội thất và 1 cảnh nhân vật. BTVN Buổi 13: Render 4 bức ảnh với cảm xúc khác nhau Sử dụng Model có sẵn bao gồm 1 cảnh nội thất và 1 cảnh nhân vật.
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 2 ngày
Render nhân vật 3D cơ bản với Background Sử dụng những kiến thức đã học từ trước đến giờ để dựng và render một nhân vật 3D có bối cảnh hoàn chỉnh