Trương Thảo My

@mymew2711

Hà Nội

Đang làm tại
ColorMe
Học tại
Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2,473 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
03-06-2018
Lần cuối Online
12 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng