Trương Thảo My

@mymew2711

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorMe
Học tại
Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
5534 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
03/06/2018
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
btvn b1

2024-01-13 11:08:22 · 28 views

CrushOnYou_BTVN3

2018-06-17 13:26:45 · 2063 views

BTVN buổi 2

2018-06-16 13:40:35 · 1784 views

BTVN Buổi 1

2018-06-10 13:47:47 · 1659 views

AE 37.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 36.6
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTNV B1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3

CrushOnYou_BTVN3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK