Ngọc Diệp (Lys Holic)

@lysholic

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Arena Multimedia
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
4,032 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
18-03-2017
Lần cuối Online
1 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng