Ngọc Diệp (Lys)

@lysholic

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Arena Multimedia
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
4379 lượt
Số lượt thích
41 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
18/03/2017
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
30 Days Challenge - DONE

2017-06-13 00:05:34 · 1028 views

30 Days Challenge - Day 4

2017-06-11 09:04:44 · 261 views

30 Days Challenge - Day 3

2017-06-10 09:29:40 · 511 views

30 Days Challenge - Day 2

2017-06-09 11:19:07 · 331 views

30 Days Challenge - Day 1

2017-06-08 20:48:18 · 407 views

[BTCK] LÊ NGỌC DIỆP - PS 23.1

2017-05-04 00:01:10 · 728 views

BTVN 5_PS23.1

2017-04-26 21:17:53 · 455 views

BTVN 4_PS23.1

2017-04-25 10:16:20 · 658 views

PS 23.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Hương Phan
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4_PS23.1

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN 5_PS23.1

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP CUỐI KÌ - Thiết kế Bộ ấn phẩm truyền thông

[BTCK] LÊ NGỌC DIỆP - PS 23.1