Diệp (Lys Holic)

@lysholic

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Arena Multimedia
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
64,544 lượt
Số lượt thích
40 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
18-03-2017
Lần cuối Online
14 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng