Hương Phan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Học viện Báo chí Tuyên truyền
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
549 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
11/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2017-11-18 14:29:28 · 221 views

Bài 1 Trainee Gen 3

2016-12-11 18:47:01 · 328 views

XD Danh sách chờ (cơ sở 1)
XD
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 2

BTVN B2

Thiết kế một langding page Website

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

AE 19.2
After Effects
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4