Công Thành

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
6875 lượt
Số lượt thích
30 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
30/09/2016
Lần cuối Online
12-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Done ! 30 DAYS CHALLENGE

2017-07-05 15:51:38 · 146 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-04 23:19:27 · 248 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-04 20:39:10 · 89 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-04 00:03:46 · 168 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-03 21:23:18 · 196 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-03 19:44:37 · 159 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-03 16:40:32 · 165 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-03 16:39:55 · 207 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-30 23:33:55 · 268 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-29 15:51:18 · 205 views

#19 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-27 13:29:19 · 227 views

#18 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-26 16:38:53 · 185 views

#17 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-25 15:54:25 · 95 views

#16 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-24 13:34:35 · 193 views

#15 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 14:23:00 · 171 views

#14 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 13:28:46 · 196 views

#13 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 02:59:19 · 159 views

#12 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 22:51:25 · 279 views

#11 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 14:05:46 · 157 views

#10 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-18 17:17:30 · 211 views

#9 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 13:37:34 · 286 views

#8 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 22:49:50 · 188 views

#7 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 17:23:33 · 150 views

#6 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-12 11:33:43 · 358 views

#5 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 22:16:46 · 208 views

#4 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 15:34:06 · 164 views

#3 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 13:50:32 · 404 views

#2 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 17:05:00 · 264 views

#1 30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 20:44:20 · 265 views

AE

2017-02-21 14:42:28 · 133 views

Ai

2016-12-14 15:27:05 · 230 views

Ai

2016-12-09 12:52:52 · 281 views

Bài tập buổi 2

2016-12-07 15:59:08 · 220 views

PR 34.2 (Cơ sở 4)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE 23.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN buổi 1

BTVN B2

AE

Bài tập giữa kì

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

Ai

BTVN Buổi 4 - Logo

Ai

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK - INFOGRAPHIC

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0