Công Thành

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Dự án đã thực hiện
34 dự án
Số lượt xem
6984 lượt
Số lượt thích
30 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
30/09/2016
Lần cuối Online
12-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Done ! 30 DAYS CHALLENGE

05/07/2017 · 144 views

30 DAYS CHALLENGE

04/07/2017 · 247 views

30 DAYS CHALLENGE

04/07/2017 · 89 views

30 DAYS CHALLENGE

04/07/2017 · 168 views

30 DAYS CHALLENGE

03/07/2017 · 196 views

30 DAYS CHALLENGE

03/07/2017 · 158 views

30 DAYS CHALLENGE

03/07/2017 · 165 views

30 DAYS CHALLENGE

03/07/2017 · 207 views

30 DAYS CHALLENGE

30/06/2017 · 267 views

30 DAYS CHALLENGE

29/06/2017 · 202 views

30 DAYS CHALLENGE

29/06/2017 · 132 views

#19 30 DAYS CHALLENGE

27/06/2017 · 227 views

#18 30 DAYS CHALLENGE

26/06/2017 · 185 views

#17 30 DAYS CHALLENGE

25/06/2017 · 95 views

#16 30 DAYS CHALLENGE

24/06/2017 · 193 views

#15 30 DAYS CHALLENGE

23/06/2017 · 171 views

#14 30 DAYS CHALLENGE

22/06/2017 · 195 views

#13 30 DAYS CHALLENGE

22/06/2017 · 159 views

#12 30 DAYS CHALLENGE

20/06/2017 · 278 views

#11 30 DAYS CHALLENGE

19/06/2017 · 157 views

#10 30 DAYS CHALLENGE

18/06/2017 · 211 views

#9 30 DAYS CHALLENGE

17/06/2017 · 285 views

#8 30 DAYS CHALLENGE

16/06/2017 · 187 views

#7 30 DAYS CHALLENGE

14/06/2017 · 150 views

#6 30 DAYS CHALLENGE

12/06/2017 · 358 views

#5 30 DAYS CHALLENGE

11/06/2017 · 208 views

#4 30 DAYS CHALLENGE

11/06/2017 · 164 views

#3 30 DAYS CHALLENGE

10/06/2017 · 403 views

#2 30 DAYS CHALLENGE

09/06/2017 · 264 views

#1 30 DAYS CHALLENGE

08/06/2017 · 264 views

AE

21/02/2017 · 131 views

Ai

14/12/2016 · 224 views

Ai

09/12/2016 · 281 views

Bài tập buổi 2

07/12/2016 · 219 views

PR 34.2 (Cơ sở 4)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 1/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/2
AE 23.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/3
AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/3

BTVN buổi 1

BTVN B2

AE

Bài tập giữa kì

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 3/7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

Ai

BTVN Buổi 4 - Logo

Ai

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK - INFOGRAPHIC

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0