Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 18.2
88 0 148 6312
[BTCK_AI 18.2]_ADIDAS v PUMA

2016-12-23 18:29:42 · 112 views

BT cuối kỳ 18.2

2016-12-23 17:32:21 · 99 views

[BTCK] [Sơn mài] InfoGraphic - Ai 18.2

2016-12-23 00:03:57 · 142 views

[BTCK] VŨ THỊ HẰNG - Bộ nhân diện thương hiệu [Chimney Coffee] - AI 18.2

2016-12-23 19:19:11 · 106 views

bộ nhận diện thương hiệu trương bảo ngọc

2016-12-23 20:12:02 · 117 views

Tinh dầu thiên nhiên InfoGraphic

2016-12-21 19:47:45 · 93 views

[BTCK] PHẠM VĂN HUẤN - Bộ nhận diện thương hiệu Cà Phê - AI 18.2

2016-12-23 16:37:57 · 542 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

2016-12-22 15:10:08 · 658 views

[BTCK] Lê Hải Đăng - Bộ nhận diện thương hiệu [Bộ thương hiệu cá nhân] - Illustrator 18.2

2016-12-23 18:50:47 · 91 views

BTVN cuối kỳ AI 18.2

2016-12-22 14:00:05 · 212 views

BTVN_Buổi 5

2016-12-15 23:57:24 · 83 views

BTVN Buổi 5 - Layout

2016-12-16 01:20:21 · 144 views

BTVN buổi 5

2016-12-16 17:07:46 · 39 views

BTVN Buổi 5

2016-12-16 16:50:18 · 99 views

BTVN buổi 5

2016-12-16 14:06:51 · 196 views

[Buổi - 05] LAYOUT - Illustrator 18.2

2016-12-16 17:04:18 · 84 views

BTVN buổi 5 AI 18.2

2016-12-16 18:14:08 · 32 views

BTVN AI 18.2

2016-12-16 23:02:04 · 50 views

BTVN buổi 4 AI 18.2

2016-12-13 19:01:02 · 72 views

Ai

2016-12-14 15:27:05 · 226 views

btvn b04

2016-12-12 23:37:02 · 58 views

BTVN buổi 4

2016-12-13 11:57:45 · 228 views

BTVN Buổi 4

2016-12-13 16:36:01 · 143 views

BTVN_Buổi 4

2016-12-13 22:11:40 · 76 views

BTVN Buổi 4 - Logo

2016-12-14 01:23:12 · 86 views

Nothing in your eyes !!

2016-12-14 09:30:28 · 31 views

[Buổi - 04] LOGO - Illustrator 18.2

2016-12-15 00:51:54 · 85 views

BTVN buổi 3 AI 18.2

2016-12-13 21:39:12 · 28 views

bvn buoi 3

2016-12-08 15:08:11 · 62 views

BTVN Buổi 3 - Typography

2016-12-09 01:29:31 · 118 views

BTVN buổi 3

2016-12-09 11:07:35 · 224 views

Ai

2016-12-09 12:52:52 · 281 views

My Typography

2016-12-09 15:39:03 · 154 views

BTVN buổi 3 - Ai 18.2

2016-12-09 19:18:56 · 90 views

BTVN_Buổi 3

2016-12-10 22:26:38 · 99 views

BVN3 - LOG

2016-12-12 10:13:03 · 35 views

BTVN buổi 2 AI 18.2

2016-12-07 17:37:38 · 41 views

[BUỔI - 02] Pentool - Illustrator 18.2

2016-12-07 17:05:01 · 102 views

BTVN Buổi 2 - PENTOOL

2016-12-04 17:02:39 · 99 views

BTVN buổi 2

2016-12-05 13:26:47 · 238 views

BTVN Buổi 2

2016-12-07 13:52:56 · 103 views

LOG_BTVN

2016-12-06 23:07:09 · 32 views

Bài tập buổi 2

2016-12-07 15:59:08 · 220 views

BTVN buổi 2 - Ai 18.2

2016-12-07 16:05:28 · 58 views

BTVN buoi 2

2016-12-07 16:37:27 · 45 views

bvn2

2016-12-07 18:28:29 · 79 views

BTVN-buổi 2

2016-12-07 18:51:36 · 14 views

BTVN_Buổi 2

2016-12-13 22:09:15 · 71 views

[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9

2016-12-01 14:02:02 · 141 views

BTVN-AI18.2-Buoi1-tranthihanh

2016-12-02 18:15:25 · 74 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator Làm quen với các công cụ tạo hình cơ bản trong Adobe Illustrator
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 - Typography Ngoài link mà mình gửi, mọi người có thể tham khảo qua các nguồn khác để có thể tạo được các mẫu typo theo ý mình nhá ạ :D Và làm càng nhiều càng tốt nhaa
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 4 - Logo Tuần này của mọi người sẽ là lên ý tưởng và hoàn thiện logo, có thể là logo cá nhân hoặc thương hiệu của riêng mọi người nhé.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 5 - Layout Thiết kế ít nhất 3 layout có sử dụng ảnh, chữ và hình khối đơn giản có liên quan đến 1 chủ đề.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU Đề bài: Thiết kế 1 bộ nhận diện thương hiệu, được phát triển từ logo bài tập giữa kì
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK - INFOGRAPHIC Thiết kế 1 infographic chủ đề tự chọn