PS 65.7
0 2 10 26747
BTVN B1 30-08-2020 · 397 views
phong cảnh 30-08-2020 · 358 views
BTVN b1 30-08-2020 · 295 views
Cắt ghép 30-08-2020 · 357 views
bt - buổi 1 30-08-2020 · 435 views
Bài tập cắt ghép 30-08-2020 · 461 views
Bài tập cắt ghép ảnh 30-08-2020 · 456 views
bài tập buổi 1 31-08-2020 · 248 views
0 0
Ghép chim vào bãi biển :) 30-08-2020 · 484 views
cat ghep co ban 30-08-2020 · 387 views
sử dụng công cụ cắt ghép 30-08-2020 · 478 views
BTVN buổi 1 30-08-2020 · 390 views
Bài tập buổi 1 06-09-2020 · 430 views
Nguyễn Thảo Nguyên 30-08-2020 · 442 views
Bài tập ngày 1 30-08-2020 · 476 views
Bài tập cắt ghép ảnh 30-08-2020 · 415 views
BTVNB1 30-08-2020 · 457 views
. 03-09-2020 · 317 views
Bài tập buổi 2 07-09-2020 · 432 views
magazine cover 05-09-2020 · 390 views
do bận nên bây giờ e mới nộp được ạ 06-09-2020 · 466 views
btvn 05-09-2020 · 428 views
BTVN 2 04-09-2020 · 292 views
Thảo Nguyên 05-09-2020 · 465 views
Magazine cover 05-09-2020 · 415 views
:)) 05-09-2020 · 412 views
Em viết sai chính tả VOGUE mà em lỡ xoá mất bản sửa rồi nên em đành nộp bản này ạ :):) hihi 03-09-2020 · 495 views
magazine cover 05-09-2020 · 332 views
bìa tạp chí 05-09-2020 · 481 views
BIA TAP CHI 05-09-2020 · 600 views
hihi 05-09-2020 · 260 views
BTVN 2 05-09-2020 · 398 views
BTVN buổi 2 05-09-2020 · 376 views
. 04-09-2020 · 466 views
BTVN B3 06-09-2020 · 414 views
what a girl gotta do 06-09-2020 · 411 views
e nộp btvn ạ 06-09-2020 · 264 views
. 06-09-2020 · 417 views
btvn 06-09-2020 · 438 views
Btvn 3 07-09-2020 · 336 views
Thảo Nguyên 06-09-2020 · 422 views
digital collage Art 06-09-2020 · 434 views
Digital collage Art 06-09-2020 · 547 views
._. 06-09-2020 · 423 views
Bài tập buổi 3 - Collage Art 18-09-2020 · 349 views
btvn 3 11-09-2020 · 366 views
5 layers 16-09-2020 · 441 views
magazine Layout 12-09-2020 · 425 views
E nộp btvn ạ 12-09-2020 · 458 views
. 12-09-2020 · 291 views
Layout 12-09-2020 · 450 views
Bài tập về nhà 4 11-09-2020 · 428 views
Thảo Nguyên 12-09-2020 · 450 views
phối màu tương đồng 11-09-2020 · 458 views
Layout 12-09-2020 · 492 views
Layout Design 12-09-2020 · 345 views
BTVN t6 16-09-2020 · 428 views
Poster 20-09-2020 · 416 views
Poster 20-09-2020 · 367 views
btvn check 20-09-2020 · 356 views
e nop bai a 20-09-2020 · 401 views
Ra mắt phim 20-09-2020 · 263 views
Thu Truc 20-09-2020 · 403 views
Bài tập cuối kỳ 20-09-2020 · 540 views
Btap cuối kỳ 20-09-2020 · 523 views