Nguyễn Mai Lan Hương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
30/09/2017
Lần cuối Online
25-06-2022
Liên hệ
Kỹ năng
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 36.4
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 30.8 (cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 29.14 (Cơ sở 4)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0