Dương Thủy Tùng

.

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
HUST
Dự án đã thực hiện
31 dự án
Số lượt xem
5692 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
21/02/2017
Liên hệ
Kỹ năng
30 Days Challenge

2017-07-06 23:42:42 · 181 views

30 Days Challenge

2017-07-06 23:42:03 · 141 views

30 Days Challenge

2017-07-05 18:11:37 · 278 views

30 Days Challenge

2017-07-04 00:13:16 · 173 views

30 Days Challenge

2017-07-03 01:03:20 · 221 views

30 Days Challenge

2017-07-02 00:16:12 · 121 views

30 Days Challenge

2017-07-01 22:08:34 · 143 views

30 Days Challenge

2017-06-30 09:00:45 · 132 views

30 Days Challenge

2017-06-28 00:11:58 · 144 views

30 Days Challenge

2017-06-26 05:01:59 · 221 views

30 Days Challenge

2017-06-26 00:10:20 · 162 views

30 Days Challenge

2017-06-25 17:21:06 · 130 views

30 Days Challenge

2017-06-24 23:08:03 · 196 views

30 Days Challenge

2017-06-23 11:51:55 · 167 views

30 Days Challenge

2017-06-22 01:36:07 · 158 views

30 Days Challenge

2017-06-21 01:50:24 · 259 views

30 Days Challenge

2017-06-20 15:24:33 · 221 views

30 Days Challenge

2017-06-19 23:05:15 · 131 views

30 Days Challenge

2017-06-19 01:12:37 · 99 views

30 Days Challenge

2017-06-18 19:09:50 · 206 views

30 Days Challenge

2017-06-17 15:26:47 · 174 views

30 Days Challenge

2017-06-16 13:08:13 · 104 views

30 Days Challenge

2017-06-15 16:19:54 · 146 views

30 Days Challenge

2017-06-14 11:59:45 · 209 views

30 Days Challenge

2017-06-13 20:59:59 · 190 views

30 Days Challenge

2017-06-12 10:28:48 · 253 views

30 Days Challenge

2017-06-11 16:03:31 · 315 views

30 Days Challenge

2017-06-10 22:48:03 · 158 views

30 Days Challenge

2017-06-09 12:19:56 · 156 views

30 Days Challenge

2017-06-08 17:57:28 · 238 views

[PS 21.6] BTCK - Dương Thủy Tùng

2017-04-09 13:23:19 · 265 views

AI 24.2
Illustrator
Giảng viên:
Tào Tuấn Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 21.6
Photoshop
Giảng viên:
Trần Thị Hương Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ 15/23

ĐỀ BÀI: Thiết kế 2 tấm layout theo một chủ đề tự chọn

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BÀI TẬP GIỮA KÌ] - POSTER FILM

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHA

[BUỔI 7] BÀI TẬP CUỐI KỲ

[PS 21.6] BTCK - Dương Thủy Tùng

AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0