Lưu Tiến Huy

@luutienhuy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
12524 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
27/05/2019
Lần cuối Online
13-09-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buoi 1 luu tien huy

2020-07-31 19:25:54 · 1447 views

Lưu Tiến Huy - btb1

2020-07-31 19:15:38 · 1440 views

Bài Tập Buổi 1

2019-07-14 15:05:56 · 1429 views

Bài Tập Cuối Khóa

2019-07-04 05:31:14 · 751 views

Đom Đóm Logo demo 1

2019-06-27 02:50:17 · 1573 views

Poster

2019-06-25 02:48:08 · 1226 views

Bài Tập Gardient

2019-06-24 22:59:54 · 729 views

Thiệp Sinh Nhật 2.0

2019-06-20 02:10:33 · 747 views

Thiệp Sinh Nhật

2019-06-20 00:55:38 · 601 views

Pentool

2019-06-18 08:11:45 · 902 views

BTVN - B2 - Lưu Tiến Huy

2019-06-15 00:19:14 · 683 views

BTVN B1- Ngôi Nhà Mơ Ước - Lưu Tiến Huy - Ai 50.1

2019-06-13 02:07:12 · 996 views

PP 60.4
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PS 57.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 52.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 51.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

Bài Tập Buổi 1

Bài tập buổi 2

KINETIC TYPOGRAPHY

CAMERA VÀ CHUYỂN CẢNH

BÀI TẬP CUỐI KÌ

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 50.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1- Ngôi Nhà Mơ Ước - Lưu Tiến Huy - Ai 50.1

BTVN BUỔI 2

Pentool

BTVN BUỔI 3

Thiệp Sinh Nhật 2.0

BTVN Buổi 4 - Bố cục & màu sắc

Poster

BTVN BUỔI 5

Đom Đóm Logo demo 1

BTCK - Thiết kế Quy chuẩn Logo hoặc Thiết kế Infographic

Bài Tập Cuối Khóa

Xem bằng