Lưu Tiến Huy

@luutienhuy

Hà Nội

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
5,978 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
27-05-2019
Lần cuối Online
2 ngày trước
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Lưu Tiến Huy chưa có bài viết nào