Tìm kiếm
Hoàng Minh Tùng

@blueberryandmatcha@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FPT polytechnic
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
5612 lượt
Số lượt thích
39 lượt
Thành viên từ
12/04/2016
Lần cuối Online
20-07-2022
Kỹ năng
BEHIND

2017-01-14 15:23:03 · 350 views

XÌ ÁO MIIIII

2016-12-23 00:58:13 · 323 views

MANIPULATION

2016-12-13 17:01:33 · 257 views

CLONEEEEEE

2016-11-29 22:37:09 · 221 views

........

2016-11-17 17:43:31 · 259 views

NO CMTTTTT

2016-11-10 20:42:54 · 247 views

LOST IN SPACEEEEEE

2016-11-08 19:24:35 · 295 views

HELLO. !!!!!!!!!!!!!!!!

2016-11-05 15:32:16 · 266 views

DESIGN CAMP

2016-10-09 19:55:20 · 239 views

Designcamp #20

2016-09-20 11:44:28 · 422 views

Design camp

2016-08-07 22:04:11 · 412 views

Design camp #13_1

2016-07-24 00:09:20 · 401 views

Design camp #13_4

2016-07-23 23:53:51 · 441 views

Design camp #13_3

2016-07-23 23:53:17 · 492 views

Design camp #13_2

2016-07-23 23:52:55 · 487 views

Design camp#12 - landing page

2016-07-17 16:30:05 · 500 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Duc Hieu Bui
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 1 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /12
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0