Tìm kiếm
Hoàng Minh Tùng

@blueberryandmatcha@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FPT polytechnic
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
5733 lượt
Số lượt thích
39 lượt
Thành viên từ
12/04/2016
Lần cuối Online
20-07-2022
Kỹ năng
BEHIND

2017-01-14 15:23:03 · 358 views

XÌ ÁO MIIIII

2016-12-23 00:58:13 · 335 views

MANIPULATION

2016-12-13 17:01:33 · 263 views

CLONEEEEEE

2016-11-29 22:37:09 · 223 views

........

2016-11-17 17:43:31 · 265 views

NO CMTTTTT

2016-11-10 20:42:54 · 250 views

LOST IN SPACEEEEEE

2016-11-08 19:24:35 · 297 views

HELLO. !!!!!!!!!!!!!!!!

2016-11-05 15:32:16 · 267 views

DESIGN CAMP

2016-10-09 19:55:20 · 240 views

Designcamp #20

2016-09-20 11:44:28 · 423 views

Design camp

2016-08-07 22:04:11 · 414 views

Design camp #13_1

2016-07-24 00:09:20 · 402 views

Design camp #13_4

2016-07-23 23:53:51 · 453 views

Design camp #13_3

2016-07-23 23:53:17 · 511 views

Design camp #13_2

2016-07-23 23:52:55 · 503 views

Design camp#12 - landing page

2016-07-17 16:30:05 · 529 views

3D 3.1
Thiết kế 3D - Hà Nội
Giảng viên:
Duc Hieu Bui
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 1 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0