Hoàng Minh Tùng

@blueberryandmatcha@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FPT polytechnic
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
5551 lượt
Số lượt thích
39 lượt
Thành viên từ
12/04/2016
Lần cuối Online
19 ngày trước
Kỹ năng
BEHIND

2017-01-14 15:23:03 · 345 views

XÌ ÁO MIIIII

2016-12-23 00:58:13 · 318 views

MANIPULATION

2016-12-13 17:01:33 · 251 views

CLONEEEEEE

2016-11-29 22:37:09 · 221 views

........

2016-11-17 17:43:31 · 255 views

NO CMTTTTT

2016-11-10 20:42:54 · 246 views

LOST IN SPACEEEEEE

2016-11-08 19:24:35 · 292 views

HELLO. !!!!!!!!!!!!!!!!

2016-11-05 15:32:16 · 264 views

DESIGN CAMP

2016-10-09 19:55:20 · 239 views

Designcamp #20

2016-09-20 11:44:28 · 422 views

Design camp

2016-08-07 22:04:11 · 411 views

Design camp #13_1

2016-07-24 00:09:20 · 401 views

Design camp #13_4

2016-07-23 23:53:51 · 434 views

Design camp #13_3

2016-07-23 23:53:17 · 486 views

Design camp #13_2

2016-07-23 23:52:55 · 480 views

Design camp#12 - landing page

2016-07-17 16:30:05 · 486 views

Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0