Hoàng Minh Tùng

@blueberryandmatcha@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FPT polytechnic
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
6309 lượt
Số lượt thích
39 lượt
Thành viên từ
12/04/2016
Lần cuối Online
14-07-2023
Kỹ năng
BEHIND

2017-01-14 15:23:03 · 476 views

XÌ ÁO MIIIII

2016-12-23 00:58:13 · 387 views

MANIPULATION

2016-12-13 17:01:33 · 282 views

CLONEEEEEE

2016-11-29 22:37:09 · 259 views

........

2016-11-17 17:43:31 · 309 views

NO CMTTTTT

2016-11-10 20:42:54 · 258 views

LOST IN SPACEEEEEE

2016-11-08 19:24:35 · 307 views

HELLO. !!!!!!!!!!!!!!!!

2016-11-05 15:32:16 · 279 views

DESIGN CAMP

2016-10-09 19:55:20 · 249 views

Designcamp #20

2016-09-20 11:44:28 · 442 views

Design camp

2016-08-07 22:04:11 · 428 views

Design camp #13_1

2016-07-24 00:09:20 · 404 views

Design camp #13_4

2016-07-23 23:53:51 · 491 views

Design camp #13_3

2016-07-23 23:53:17 · 551 views

Design camp #13_2

2016-07-23 23:52:55 · 548 views

Design camp#12 - landing page

2016-07-17 16:30:05 · 639 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 1 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0