Tìm kiếm
Nguyễn Trung Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Fpt Software Company
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
919 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
12/08/2019
Lần cuối Online
16-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 4

2023-05-18 17:34:09 · 9 views

BTVN 2

2023-05-11 17:06:02 · 1 views

BTVN 1 - UA

2023-05-09 16:46:00 · 5 views

BTVN 1

2022-07-09 11:02:37 · 46 views

ádsd

2022-06-01 19:41:56 · 40 views

fewf

2022-05-24 19:07:36 · 37 views

fsdf

2022-02-24 18:16:10 · 127 views

dads

2022-02-23 21:17:39 · 89 views

2323

2021-11-07 23:04:19 · 240 views

BTVN 1

2021-09-15 21:21:48 · 325 views

UA 7.1
UI UX Nâng cao
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /24
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 01

BTVN 1 - UA

BTVN Buổi 02

BTVN 2

BTVN Buổi 04

BTVN 4

BTVN Buổi 08