Tìm kiếm
Nguyễn Trung Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Fpt Software Company
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
593 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
12/08/2019
Lần cuối Online
16-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2022-07-09 11:02:37 · 23 views

ádsd

2022-06-01 19:41:56 · 29 views

fewf

2022-05-24 19:07:36 · 22 views

fsdf

2022-02-24 18:16:10 · 76 views

dads

2022-02-23 21:17:39 · 50 views

2323

2021-11-07 23:04:19 · 159 views

BTVN 1

2021-09-15 21:21:48 · 234 views