Nguyễn Trung Hiếu

Đang làm tại
Fpt Software Company
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
22 lượt
Thành viên từ
12-08-2019
Lần cuối Online
2 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Trung Hiếu chưa có bài viết nào