Tìm kiếm
Nguyễn Tuyền

@Tuyennt2401

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
COLORME
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
274 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
02/02/2021
Lần cuối Online
15-10-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 10

2022-08-15 23:34:05 · 65 views

BTVN buổi 7-8

2022-08-10 18:02:49 · 36 views

BTVN 6

2022-07-27 19:05:43 · 42 views

Bài tập 2

2022-07-13 00:01:54 · 65 views

Bài tập 1

2022-07-08 16:48:12 · 66 views

UI 72.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5