Nguyễn Mạnh Tuấn

Hanoi

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
713 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
31-10-2019
Lần cuối Online
17 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Mạnh Tuấn chưa có bài viết nào