Nguyễn Mạnh Tuấn

Living in Hanoi

Hanoi

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1952 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
31/10/2019
Lần cuối Online
19-02-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập về nhà buổi 1

2021-10-14 18:12:02 · 292 views

Bài tập tốt nghiệp

2021-09-16 17:44:04 · 580 views

POWERPOINT /Giftaway #01

2020-03-31 16:38:30 · 1080 views