Nguyễn Đức Hải

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại thương
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
6222 lượt
Số lượt thích
67 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Liên hệ
Kỹ năng
CHUNG KẾT KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI!!!

2017-03-06 21:58:58 · 227 views

UX UI

2017-02-23 14:22:16 · 48 views

[BUỔI 1]

2017-01-03 21:07:40 · 73 views

NỘI QUY LỚP

2017-01-03 21:02:18 · 313 views

Tín đồ hàng hiệu

2016-12-08 18:16:21 · 53 views

[BUỔI 4]

2016-12-08 17:54:47 · 85 views

Business card

2016-11-23 16:30:54 · 96 views

6 ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ THIẾT KẾ LOGO HIỆU QUẢ

2016-11-15 23:02:43 · 830 views

Freepik

2016-10-13 11:49:56 · 95 views

Ảnh cưới :D

2016-10-12 21:38:27 · 73 views

Ava

2016-10-09 15:48:15 · 51 views

Finalllll

2016-10-09 15:46:49 · 79 views

BTVN 1

2016-10-08 12:12:09 · 69 views

Final

2016-10-08 12:11:50 · 83 views

Depress

2016-10-08 12:06:55 · 69 views

Layout :x

2016-10-04 09:56:26 · 365 views

Đm con cá

2016-07-18 18:28:30 · 368 views

Final :x :D :3

2016-07-11 00:24:04 · 146 views

QS Logo Design

2016-05-12 00:15:51 · 207 views

Being Original is Creative

2016-04-27 21:09:35 · 199 views

Ý tưởng hay là giải pháp

2016-04-24 22:46:13 · 237 views

Test

2016-04-23 20:43:01 · 186 views

Thiết kế dành cho tất cả mọi người.

2016-04-19 14:45:30 · 438 views

Thiết kế

2016-04-16 14:47:49 · 868 views

chúa hiện hữu trong từng chi tiết

2016-04-11 01:26:16 · 515 views

connect the dot

2016-03-18 22:42:46 · 449 views

Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Việt Hùng
Trợ giảng:
Phạm Thanh Hảo
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Sơn Lâm
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0