Nguyễn Đức Hải

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học Ngoại thương
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
6,213 lượt
Số lượt thích
67 lượt
Thành viên từ
11-02-2016
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Đức Hải chưa có bài viết nào