Ba Ba

FIGHT FOR MY WAY

Hanoi

Đang làm tại
colorME
Học tại
Đại Học Văn Lang - VLU
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
7087 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
08/06/2017
Lần cuối Online
11-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
30 Days Challenge - 30

2017-07-03 22:36:52 · 152 views

30 Days Challenge - 29

2017-07-03 22:36:03 · 150 views

30 Days Challenge - 28

2017-07-02 22:17:49 · 228 views

30 Days Challenge - 27

2017-07-02 15:32:02 · 183 views

30 Days Challenge - 26

2017-07-02 14:35:35 · 180 views

30 Days Challenge - 25

2017-07-02 14:34:48 · 343 views

30 Days Challenge - 24

2017-07-02 14:34:20 · 266 views

30 Days Challenge -D 23

2017-06-30 01:10:41 · 215 views

30 Days Challenge - D22

2017-06-29 12:18:27 · 249 views

30 Days Challenge - 21

2017-06-28 20:58:27 · 192 views

30 Days Challenge - D20

2017-06-26 23:56:03 · 197 views

30 Days Challenge - D19

2017-06-24 18:59:26 · 260 views

30 Days Challenge - D18

2017-06-24 12:21:22 · 228 views

30 Days Challenge - D17

2017-06-24 00:31:50 · 218 views

30 Days Challenge - D16

2017-06-20 20:49:32 · 279 views

30 Days Challenge - D15

2017-06-20 10:22:45 · 239 views

30 Days Challenge - D14

2017-06-19 18:16:21 · 207 views

30 Days Challenge - D13

2017-06-19 18:15:44 · 296 views

30 Days Challenge - D12

2017-06-18 20:52:48 · 216 views

30 Days Challenge - D11

2017-06-18 17:47:59 · 228 views

30 Days Challenge - D10

2017-06-17 13:08:54 · 284 views

30 Days Challenge - D9

2017-06-16 00:06:12 · 244 views

30 Days Challenge - D8

2017-06-15 11:49:27 · 197 views

30 Days Challenge - D7

2017-06-14 10:21:30 · 379 views

30 Days Challenge - D6

2017-06-12 22:51:34 · 219 views

30 Days Challenge - D5

2017-06-12 17:07:53 · 247 views

30 Days Challenge - D4

2017-06-11 10:53:35 · 165 views

30 Days Challenge - D3

2017-06-09 12:03:19 · 256 views

30 Days Challenge - D2

2017-06-08 23:32:09 · 275 views

30 Days Challenge - D1

2017-06-08 23:08:13 · 295 views

Ba Ba Kiến thức
Ba Ba Cảm hứng
14351 views - 2018-10-16 18:18:32
Collage và ứng dụng.
Ba Ba Cảm hứng
11644 views - 2017-12-15 14:00:19
Duotone – đơn giản và ấn tượng