Hồng Châu

@PinkPearlZ

Living in Hanoi

Hanoi

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
6569 lượt
Số lượt thích
34 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
29/09/2020
Lần cuối Online
25-06-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Cover Facebook Dec2023

2023-12-12 16:18:43 · 35 views

Kiriko Overwatch2 x LESSERAFIM

2023-12-12 16:17:45 · 107 views

Demo bài cuối kỳ 2 lớp Digital Painting dài hạn

2023-04-01 02:26:36 · 185 views

Commision chân dung

2022-09-19 17:30:33 · 144 views

Bài tập mẫu Doodle 03

2022-06-20 13:06:36 · 81 views

Bài tập mẫu Doodle 02

2022-06-20 13:06:14 · 33 views

Bài tập mẫu Doodle 01

2022-06-20 13:05:56 · 44 views

Bài tập mẫu Isometric 02

2022-06-20 13:05:06 · 188 views

Bài tập mẫu Isometric 01

2022-06-20 13:04:51 · 135 views

Linh ta linh tinh

2022-01-19 08:05:14 · 105 views

Cover Group DP 82.1

2021-11-12 23:25:15 · 226 views

Corgi

2021-10-12 15:32:59 · 403 views

Class's cover

2021-08-11 18:37:16 · 272 views

Class's cover

2021-08-11 18:36:56 · 1085 views

Class' cover

2021-08-11 18:36:36 · 321 views

Books

2021-08-11 18:34:42 · 301 views

Fabric step by step

2021-08-11 18:33:10 · 496 views

Minh họa sách

2021-08-11 18:28:17 · 447 views

Test website design - personal project

2021-08-11 18:25:52 · 429 views

House step by step

2021-08-11 18:20:25 · 527 views

Game mobile Design: Handless Millionaire

2021-03-16 13:02:42 · 1005 views