Hồng Châu

@PinkPearlZ

Living in Hanoi

Hanoi

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
2390 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Số lượt Featured
11 lượt
Thành viên từ
29/09/2020
Lần cuối Online
25-06-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Commision chân dung

2022-09-19 17:30:33 · 40 views

Bài tập mẫu Doodle 03

2022-06-20 13:06:36 · 22 views

Bài tập mẫu Doodle 02

2022-06-20 13:06:14 · 22 views

Bài tập mẫu Doodle 01

2022-06-20 13:05:56 · 25 views

Bài tập mẫu Isometric 02

2022-06-20 13:05:06 · 48 views

Bài tập mẫu Isometric 01

2022-06-20 13:04:51 · 48 views

Linh ta linh tinh

2022-01-19 08:05:14 · 40 views

Cover Group DP 82.1

2021-11-12 23:25:15 · 98 views

Corgi

2021-10-12 15:32:59 · 82 views

Class's cover

2021-08-11 18:37:16 · 80 views

Class's cover

2021-08-11 18:36:56 · 491 views

Class' cover

2021-08-11 18:36:36 · 141 views

Books

2021-08-11 18:34:42 · 138 views

Hair step by step

2021-08-11 18:33:46 · 96 views

Fabric step by step

2021-08-11 18:33:10 · 96 views

Minh họa sách

2021-08-11 18:28:17 · 122 views

Test website design - personal project

2021-08-11 18:25:52 · 106 views

House step by step

2021-08-11 18:20:25 · 172 views

Game mobile Design: Handless Millionaire

2021-03-16 13:02:42 · 523 views