Tìm kiếm
Hồng Châu

@PinkPearlZ

Living in Hanoi

Hanoi

Đang làm tại
Color Me
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
4219 lượt
Số lượt thích
28 lượt
Số lượt Featured
12 lượt
Thành viên từ
29/09/2020
Lần cuối Online
25-06-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Demo bài cuối kỳ 2 lớp Digital Painting dài hạn

2023-04-01 02:26:36 · 98 views

BTVN 1

2022-10-19 16:27:29 · 67 views

Commision chân dung

2022-09-19 17:30:33 · 93 views

Bài tập mẫu Doodle 03

2022-06-20 13:06:36 · 58 views

Bài tập mẫu Doodle 02

2022-06-20 13:06:14 · 29 views

Bài tập mẫu Doodle 01

2022-06-20 13:05:56 · 35 views

Bài tập mẫu Isometric 02

2022-06-20 13:05:06 · 90 views

Bài tập mẫu Isometric 01

2022-06-20 13:04:51 · 81 views

Linh ta linh tinh

2022-01-19 08:05:14 · 72 views

Cover Group DP 82.1

2021-11-12 23:25:15 · 150 views

Corgi

2021-10-12 15:32:59 · 198 views

Class's cover

2021-08-11 18:37:16 · 150 views

Class's cover

2021-08-11 18:36:56 · 751 views

Class' cover

2021-08-11 18:36:36 · 208 views

Books

2021-08-11 18:34:42 · 204 views

Hair step by step

2021-08-11 18:33:46 · 192 views

Fabric step by step

2021-08-11 18:33:10 · 232 views

Minh họa sách

2021-08-11 18:28:17 · 231 views

Test website design - personal project

2021-08-11 18:25:52 · 240 views

House step by step

2021-08-11 18:20:25 · 328 views

Game mobile Design: Handless Millionaire

2021-03-16 13:02:42 · 712 views