Lê Ngọc Tùng Dương

@duongle@colorme.vn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Ngân Hàng - HVNH
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
1 lượt
Thành viên từ
17/12/2020
Lần cuối Online
25-03-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-06-17 10:01:55 · 1 views

AI 73.9 (Trung Kính)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6