Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 19.3
0 0 30 872
lạc trôi

2017-01-12 20:28:44 · 234 views

BTVN_Buổi 2

2017-01-05 18:21:22 · 49 views

Motion Graphic BTVN AE 193 Hoàng Thế Tiệp

2017-01-06 18:02:53 · 12 views

BTVN_AE02

2017-01-09 18:11:23 · 4 views

Video game - Buổi 2

2017-01-09 01:27:52 · 33 views

BTVN Buổi 2

2017-01-05 22:08:36 · 39 views

BTVN buổi 2

2017-01-06 17:01:43 · 22 views

BTVN_AE19.3

2017-01-05 20:25:28 · 18 views

BTVN_Buổi 1

2017-01-03 23:23:03 · 41 views

AE19_3 - Hoàng Thế Tiệp - Buổi 1.

2017-01-04 11:11:37 · 14 views

BTVN1

2017-01-04 18:46:58 · 158 views

BTVN_AE01

2017-01-04 18:46:19 · 21 views

BTVN 01

2017-01-04 15:55:46 · 12 views

Bài tập về nhà

2017-01-04 11:55:23 · 17 views

BTVN buổi 1

2017-01-04 17:08:23 · 12 views

Bài tập về nhà buổi 1

2017-01-04 23:13:02 · 33 views

[BTVN] AE - Buổi 1

2017-01-03 02:07:04 · 71 views

BTVN buổi 1

2017-01-03 17:02:37 · 20 views

VŨ NGỌC LỆ_BTVN 1_AE 19.3

2017-01-03 20:35:37 · 19 views

Bài tập về nhà AE 19.3 buổi 1

2017-01-04 13:47:08 · 43 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Làm chuyển động cho file png có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Hoàn thành video game ngắn
Hệ số 0
Không bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 3 KINETIC TYPOGRAPHY BTVN của Buổi 3 và buổi 4 sẽ là BTGK của mọi người luôn nhé ạ :D 1 đoạn video clip dài tối thiểu 15s về kinetic :D