Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 73.6 (Trường Chinh)
9 6 63 16482
ĐOÀN TUẤN KIỆT

2021-04-22 17:51:58 · 179 views

BTCK_Đỗ Hải Nam_Lớp AI73.6

2021-04-22 22:04:48 · 173 views

baicuoiky

2021-04-22 17:51:15 · 170 views

Bài tập cuối kì

2021-04-22 16:03:18 · 859 views

BTCK

2021-04-22 19:48:35 · 147 views

LOGO Bài tập kiểm tra cuối kì

2021-04-22 19:25:34 · 197 views

ĐOÀN TUẤN KIỆT

2021-04-15 18:25:10 · 141 views

BTVN B5+6_Đỗ Hải Nam_Lớp AI 73.6

2021-04-20 18:33:39 · 169 views

Phác thảo sơ lược logo

2021-04-17 15:39:08 · 347 views

Phác thảo logo

2021-04-15 13:51:25 · 227 views

LOGO BTKTB5

2021-04-15 17:23:13 · 186 views

BTVN B4 - ĐOÀN TUẤN KIỆT - AI 73.6

2021-04-13 17:00:49 · 205 views

BTVN B4 - Quang Minh

2021-04-13 17:07:51 · 673 views

BTVN B4 - Đỗ Hải Nam - Lớp AI 73.6

2021-04-13 18:31:51 · 187 views

bài tập

2021-04-13 17:56:48 · 153 views

baitapbuoi4

2021-04-13 14:56:57 · 552 views

bài tập b4

2021-04-13 17:32:05 · 200 views

Bài bố cục

2021-04-13 18:54:09 · 175 views

BT4

2021-04-14 12:03:27 · 551 views

sử dụng text

2021-04-08 13:44:58 · 598 views

BTVN B3 - ĐOÀN TUẤN KIỆT - AI 73.6

2021-04-08 13:48:59 · 1074 views

BTVN B3 - Quang Minh

2021-04-08 17:07:53 · 172 views

BTVN B3 - Đỗ Hải Nam - AI 73.6

2021-04-08 16:33:05 · 499 views

typhographhy

2021-04-08 10:24:44 · 211 views

Typography

2021-04-08 09:20:57 · 140 views

btvn3

2021-04-08 17:26:25 · 612 views

BT3

2021-04-08 14:56:12 · 208 views

BTVN3

2021-04-13 16:53:47 · 174 views

BTVN Buổi 3

2021-04-08 17:34:58 · 162 views

BTVN3

2021-04-08 17:33:04 · 152 views

sd pentool

2021-04-06 18:44:08 · 148 views

BTVN B2 - ĐOÀN TUẤN KIỆT - AI 73.6

2021-04-06 11:43:52 · 214 views

BTVN B2 - Quang Minh

2021-04-06 17:49:27 · 213 views

BTVN B2 - Đỗ Hải Nam - AI 73.6

2021-04-06 14:15:54 · 202 views

TAO HINH NANG CAO

2021-04-06 13:09:19 · 214 views

tạo hình nâng cao

2021-04-06 09:57:26 · 184 views

Bài tập b2

2021-04-06 14:31:15 · 932 views

pentool

2021-04-06 16:25:03 · 392 views

BT 2

2021-04-06 12:40:50 · 171 views

Pentool

2021-04-06 14:18:32 · 190 views

BTVN Buổi 2

2021-04-06 18:46:59 · 153 views

SỬ DỤNG PENTOOL

2021-04-06 18:04:46 · 220 views

hi guys

2021-04-06 18:41:22 · 167 views

BTVN B1 - ĐOÀN TUẤN KIỆT - AI 73.6

2021-04-01 15:49:24 · 682 views

BTVN BUỔI 1 - Quang Minh

2021-04-01 16:06:00 · 177 views

BTVN B1 - Đỗ Hải Nam - AI 73.6

2021-04-01 14:38:00 · 169 views

baitapbuoi1

2021-04-01 12:37:47 · 200 views

Lam quen vs Ai

2021-03-31 22:02:21 · 206 views

sử dụng pentool

2021-04-06 08:54:45 · 125 views

BT1

2021-04-01 18:55:48 · 616 views

Hippo bản hơi béo

2021-04-01 18:39:40 · 178 views

BTVN Buổi 1

2021-04-01 17:55:43 · 639 views

bài tập buổi 1

2021-04-01 12:07:10 · 137 views

1

2021-04-01 15:43:59 · 139 views

BTVN ngày1

2021-04-01 01:12:15 · 148 views

àdsd

2021-05-19 17:35:30 · 173 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR Vẽ một hình bất kì trong link sau với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI https://drive.google.com/drive/folders/0B4lW-hsN6qVAOW9Vbk1nRWVRQUk?fbclid=IwAR3ywb7ahEah7fTDqZHXiIR5m0UYbJgbw50YafZKo3dRziE5yaAbt9DDgNI
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO Dùng công cụ pentool và pathfinder vẽ lại một hình bất kì :3
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 3] Typography Áp dụng kiến thức để tạo quotes bất kỳ
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 4] Bố cục và màu sắc Bài tập buổi 4 sẽ được tính hệ số 2 nên mọi người cố gắng làm bài đầy đủ nhé :3
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC Chọn một trong hai đề bài cuối kỳ. Phác thảo logo hoặc lên outline cho Infographic.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Nộp bài tập cuối kỳ