Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 61.4
8 7 8 33072
BT cuối khóa (Final)

2020-06-05 07:56:07 · 418 views

BTCK

2020-05-29 18:59:43 · 362 views

BTCK Illustrator

2020-05-29 15:03:59 · 916 views

BTCK

2020-06-05 10:43:05 · 352 views

Bài tập cuối kì

2020-06-05 15:56:02 · 410 views

Bài tập cuối khóa

2020-06-05 15:25:13 · 338 views

Best ways to Eat Avocados

2020-06-07 00:23:39 · 399 views

Phác thảo InfoGraphic “Cách làm Potato Cheese Pancake”

2020-05-27 20:27:02 · 437 views

Phác thảo Thiết kế Logo_Đặng Thị Hạnh Dung

2020-05-29 15:58:57 · 692 views

BTVN buổi 6

2020-05-29 13:08:07 · 385 views

phác thảo

2020-05-29 16:56:58 · 388 views

InfoGraphic: Avocado Recipes

2020-05-29 14:27:18 · 399 views

BT Layout

2020-05-20 13:05:37 · 442 views

Đặng Thị Hạnh Dung_BTVN_buổi 4

2020-05-20 00:10:41 · 411 views

Thiết kế Layout

2020-05-20 10:49:02 · 701 views

Duy 0
0
Dương Hằng_ BTVN Buổi 4

2020-05-20 19:08:01 · 495 views

btvn

2020-05-20 19:22:32 · 418 views

How To Make a Mocha Latte Mousse Cake

2020-05-20 00:46:06 · 441 views

bài tập Layout

2020-05-20 02:13:21 · 510 views

Bố cục và màu sắc

2020-05-20 14:50:40 · 411 views

Bài tập về nhà buổi 4

2020-05-20 15:45:04 · 419 views

tạp chí

2020-05-20 19:15:20 · 1199 views

Tiệm trà xinh xắn

2020-05-21 00:45:00 · 370 views

BTVN Buổi 3

2020-05-18 23:02:41 · 424 views

HẠNH DUNG_BTVN BUỔI 3

2020-05-20 00:17:41 · 429 views

Bài tập buổi 3

2020-05-20 19:11:56 · 343 views

Lệ 0
0
Châm ngôn

2020-05-15 19:09:26 · 417 views

Duy 0
0
Buổi 3

2020-05-15 19:16:36 · 378 views

núi

2020-05-16 18:01:28 · 1114 views

Typo

2020-05-18 16:57:56 · 411 views

Type Tool

2020-05-15 19:08:45 · 388 views

Typetool

2020-05-20 02:23:35 · 449 views

Sử dụng typography

2020-05-15 21:54:29 · 439 views

BTVN buổi 3

2020-05-15 19:12:12 · 368 views

Typo

2020-05-19 22:19:40 · 372 views

Quote kèm ảnh

2020-05-19 22:50:15 · 428 views

BTVN B2

2020-05-13 18:07:36 · 797 views

BTVN 2_Đặng Thị Hạnh Dung

2020-05-13 14:55:21 · 363 views

tên lửa

2020-05-13 14:49:39 · 634 views

Em không biết sửa nền ạ

2020-05-12 16:44:06 · 455 views

BTVN

2020-05-12 16:11:23 · 388 views

mèo

2020-05-13 15:21:05 · 400 views

Nintendo MBE

2020-05-13 12:16:28 · 396 views

bolhblah

2020-05-13 13:15:50 · 447 views

Pathfinder

2020-05-13 16:35:58 · 412 views

Sử dụng Pathfinder và Pen Tool

2020-05-13 12:11:23 · 397 views

Sử dụng pentool

2020-05-13 16:02:23 · 569 views

Bài tập về nhà buổi 2

2020-05-13 18:19:05 · 367 views

BTVN B2

2020-05-12 23:47:24 · 357 views

Sử dụng Pen Tool và Path Finder

2020-05-13 00:16:34 · 595 views

BTVN B1 - Ngân Ngân - Ai 61.4

2020-05-08 09:08:42 · 438 views

BTVN buổi 1

2020-05-08 14:15:47 · 439 views

Wat'sup??

2020-05-07 23:21:44 · 461 views

Duy 0
0
Vẽ hình

2020-05-08 18:38:32 · 385 views

Cây thông mini

2020-05-13 14:16:39 · 474 views

https://www.facebook.com/ProFile.php?id=100005050897480

2020-05-08 16:56:52 · 627 views

BTVN

2020-05-08 13:44:29 · 649 views

chó

2020-05-08 18:07:30 · 461 views

Cupid chiu chiu

2020-05-08 17:36:52 · 332 views

corgi

2020-05-08 08:20:27 · 419 views

Dreamer

2020-05-08 18:37:08 · 395 views

Bài buổi 1

2020-05-20 02:45:12 · 638 views

BTVN (B1)

2020-05-08 16:18:52 · 698 views

Bài tập về nhà buổi 1

2020-05-08 13:48:40 · 400 views

BTVN buổi 1

2020-05-07 23:10:21 · 382 views

Con lợn hồng dễ thương

2020-05-07 22:30:45 · 761 views

Hải Giang

2020-05-07 23:19:19 · 318 views

aa

2020-05-06 21:10:34 · 945 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 + 6 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Nhớ nộp bài đúng giờ nha