Nguyễn Việt Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
27/09/2017
Lần cuối Online
31-05-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Việt Linh Cảm hứng
Việt Linh Kiến thức
25488 views - 2018-10-16 01:09:23
5 cách tối ưu hóa Instagram
Việt Linh Kiến thức
9823 views - 2018-09-15 21:39:28
Dịch từ tiếng cilent sang tiếng việt
Việt Linh Kiến thức
10034 views - 2018-07-11 15:16:59
Những lưu ý khi làm việc với Designer
Việt Linh Kiến thức
11477 views - 2018-05-16 11:18:17
Mình nghĩ gì khi nghĩ về thiết kế Slide?
9100 views - 2018-03-16 10:36:49
Funs fact về màu xanh dương
Việt Linh Kiến thức
29840 views - 2018-01-17 20:17:44
6 định dạng File thường gặp và ý nghĩa
Việt Linh Kiến thức
24182 views - 2017-12-15 21:56:06
Sự khác biệt giữa Artist và Designer