Nguyễn Việt Linh

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Ngoại Thương
Thành viên từ
27-09-2017
Lần cuối Online
2 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng