Phan M. Duong

@M. Dương

IT developer Color Me

Đang làm tại
Color Me
Học tại
FPT
Dự án đã thực hiện
91 dự án
Số lượt xem
47937 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/07/2016
Lần cuối Online
18-02-2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Thiết kế chuyên sâu
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
test

2024-03-06 15:28:42 · 1 views

dádsad

2022-08-04 16:34:20 · 35 views

test

2022-08-04 16:33:33 · 45 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 40 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 15 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 14:02:25 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-06-17 13:57:20 · 0 views

sada

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

sdasd

2022-06-16 18:50:16 · 0 views

dsad

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-06-16 18:50:15 · 0 views

dsa

2022-05-19 12:08:14 · 3 views

dsa

2022-05-07 18:21:37 · 6 views

Test

2022-04-22 18:46:33 · 2 views

Test

2022-04-22 18:46:10 · 3 views

21

2022-02-23 18:39:57 · 2 views

sda

2022-02-23 18:35:53 · 8 views

dsa

2022-02-23 18:28:56 · 2 views

dsa

2022-01-27 17:02:38 · 4 views

dsa

2022-01-21 18:31:37 · 60 views

test video

2022-01-21 17:35:56 · 276 views

dsa

2022-01-21 10:16:30 · 1 views

test

2022-01-17 19:48:06 · 233 views

tessss

2022-01-17 12:40:56 · 1 views

Test2

2022-01-17 12:33:55 · 0 views

dsa

2021-12-10 15:23:26 · 976 views

2021-12-10 07:41:53 · 3 views

dsa

2021-12-07 10:31:22 · 1 views

test

2021-12-01 23:44:03 · 1031 views

dsa

2021-11-20 16:40:18 · 201 views

Uuu

2021-11-20 06:27:59 · 1 views

dsa

2021-11-12 10:15:02 · 3 views

dsa

2021-11-10 12:01:57 · 342 views

test

2021-11-10 04:57:13 · 1 views

dwas

2021-11-10 04:46:25 · 1 views

sa

2021-11-10 04:43:19 · 1 views

sad

2021-11-10 03:12:31 · 1 views

dsa

2021-11-10 03:11:23 · 0 views

2021-11-09 17:01:43 · 417 views

dsa

2021-11-05 18:05:16 · 184 views

2021-11-01 18:24:21 · 213 views

dsa

2021-11-01 18:08:27 · 527 views

test

2021-10-29 15:16:52 · 1285 views

tesst

2021-10-29 14:15:22 · 387 views

test

2021-10-25 17:38:03 · 470 views

321321

2021-07-19 10:34:12 · 1033 views

321321

2021-07-19 10:32:53 · 793 views

fdsafdsafdsfdsa

2021-07-19 10:30:04 · 165 views

dadsadsadsa

2021-02-25 16:08:32 · 1474 views

fggfgf

2019-11-17 20:08:37 · 613 views

test

2019-11-17 15:49:16 · 1084 views

test

2019-11-17 15:22:52 · 1853 views

test

2019-11-17 15:14:12 · 1440 views

test

2019-11-17 15:03:18 · 838 views

tesst

2019-11-17 11:06:18 · 762 views

1234567890

2019-11-17 10:48:58 · 900 views

test1234

2019-11-17 10:45:22 · 473 views

test

2019-11-17 10:35:43 · 1584 views

test2

2019-11-16 21:17:10 · 710 views

test

2019-11-16 21:07:25 · 571 views

test2

2019-11-14 16:19:53 · 757 views

test22

2019-11-14 16:19:28 · 882 views

test2343

2019-11-14 15:37:25 · 528 views

test Video

2019-11-14 10:29:43 · 762 views

test Video

2019-11-14 10:28:41 · 914 views

test Video

2019-11-14 10:21:02 · 1539 views

TEST

2019-11-13 13:05:40 · 1257 views

test2

2019-11-13 12:54:34 · 682 views

sdasdsa

2019-11-13 12:51:35 · 676 views

test Video

2019-11-12 13:02:09 · 1541 views

test

2019-11-12 13:00:12 · 768 views

dsadsa

2019-11-12 10:43:46 · 1370 views

test22

2019-11-12 10:42:17 · 1623 views

test2

2019-11-12 10:40:49 · 1586 views

test Video

2019-11-12 10:24:52 · 676 views

test

2019-11-09 23:46:57 · 1281 views

dsadsa

2019-11-09 23:28:51 · 1009 views

test

2019-11-09 23:27:45 · 1028 views

dsadsa

2019-11-09 23:25:57 · 842 views

Đăng bài lần cuối

2019-11-09 23:14:52 · 1501 views

tesst bài thành công

2019-11-09 23:10:16 · 741 views

dsadsa

2019-11-09 23:02:37 · 1705 views

fdsfds

2019-11-09 22:57:34 · 846 views

tesst

2018-09-19 11:38:42 · 1823 views

dsadsa

2017-08-23 00:57:30 · 61 views

test

2016-10-08 11:12:27 · 209 views

[BTCK] PHAN MINH DƯƠNG & ĐÀO THÙY LINH - PS 15.6

2016-10-02 12:15:18 · 254 views

TET gift (Online HN)
Tet Gift
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 1-1 (Offline)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 ONLINE SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Hồng Hạnh
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 62.32 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Phạm Duy
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh sách chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 1-1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.7 (Cơ sở 2)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 48.6
Photoshop
Giảng viên:
COLOR ME
Trợ giảng:
COLOR ME
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 2)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0