Nguyễn Thắng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) - FTU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
27/08/2018
Lần cuối Online
06-02-2023
Liên hệ
Kỹ năng