Nguyễn Thắng

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) - FTU
Thành viên từ
27-08-2018
Lần cuối Online
19 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng