Tìm kiếm
Đặng Thị Ngọc Anh

1

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
153 lượt
Thành viên từ
17/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Bài Tập Cuối Khóa

2022-09-22 02:22:24 · 42 views

Bài Tập Giữa Kỳ

2022-09-18 04:18:13 · 35 views

Buổi 2

2022-09-07 18:25:02 · 38 views

Bài 1

2022-09-06 18:48:47 · 38 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 01

Bài 1

BTVN Buổi 02

Buổi 2

BTVN Buổi 03

BT Giữa khoá

Bài Tập Giữa Kỳ

BT Cuối khoá

Bài Tập Cuối Khóa

Bằng Giỏi