PHOTOSHOP CẤP TỐC

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


Chỉ trong 1 tuần, bạn có thể tự tay chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông, tự tay thiết kế CV và nhiều hơn thế nữa! Khóa học Photoshop cấp tốc kéo dài 6 buổi trong vòng 1 tuần, giúp bạn nắm vứng lý thuyết căn bản về công cụ và cách sử dụng phần mềm Adobe Photoshop.NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHOÁ HỌC PHOTOSHOP


  • Sử dụng thành thạo Photoshop
  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông
  • Chỉnh sửa ảnh
  • Thiết kế CV
NHỮNG HÌNH ẢNH

VỀ COLORME

GIÁ GỐC 1.100.000đ

825.000đ

KHI ĐĂNG KÍ VÀ HOÀN THÀNH HỌC PHÍ TRƯỚC 11/1MỘT VÀI

BÀI TẬP HỌC VIÊN
Chọn cơ sở gần bạn
Sau đó chọn lớp phù hợpGọi colorME
1
Bạn cần hỗ trợ?