PS 18.9
66 0 78 2360
Bài tập về nhà buổi 1 30-11-2016 · 33 views
BVN1 _ Thần tượng cụa em <3 01-12-2016 · 44 views
BTVN Buoi 1 30-11-2016 · 48 views
Trump Make American 30-11-2016 · 61 views
btvn 2 05-12-2016 · 39 views
BTVN 18.9 buổi 1 30-11-2016 · 40 views
BTVN 1 30-11-2016 · 44 views
nộp bài tập về nhà 01-12-2016 · 33 views
[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9 01-12-2016 · 135 views
Bài tập về nhà buổi 1 01-12-2016 · 41 views
BTVN buoi 1 06-12-2016 · 58 views
BTVN Tạo Layout 06-12-2016 · 97 views
BTVN 2 06-12-2016 · 36 views
Bài buổi 2 của Mỹ Hạnh 06-12-2016 · 60 views
nộp bài tập về nhà buổi 2 06-12-2016 · 23 views
2 - Early wish 06-12-2016 · 53 views
[BUỔI - 02] Bố cục trong thiết kế - Photoshop 18.9 06-12-2016 · 120 views
BTVN Buoi 2 21-12-2016 · 24 views
BTVN buoi 2 06-12-2016 · 61 views
3 - Xmas to you 07-12-2016 · 78 views
BTVN Buoi 2 07-12-2016 · 38 views
nộp bài tập về nhà buổi 3 08-12-2016 · 20 views
BTVN 08-12-2016 · 19 views
BTVN 3 08-12-2016 · 32 views
[BUỔI - 03] Trang báo - Photoshop 18.9 08-12-2016 · 68 views
bài tập giữa kì 12-12-2016 · 50 views
BTVN 4 22-12-2016 · 18 views
[Buổi - 04] Poster Music - Photoshop 18.9 13-12-2016 · 99 views
Thi giữa kỳ 13-12-2016 · 47 views
4 - Pastry 14-12-2016 · 61 views
BT GIUA KI PTS18.9 21-12-2016 · 42 views
BTVN 5 15-12-2016 · 27 views
BTVN buổi 5 15-12-2016 · 48 views
BTVN 5 15-12-2016 · 40 views
[Buổi-01] Ghép ảnh - Photoshop 18.9 01-12-2016 · 135 views
BTVN Buoi 5 21-12-2016 · 23 views
BTVN buổi 5 15-12-2016 · 18 views
5 - Listened 20-12-2016 · 56 views
BTCK 22-12-2016 · 78 views
btck 18.9-phạm thị thúy nga 22-12-2016 · 21 views
[BTCK] Lê Hải Đăng - Photoshop 18.9 23-12-2016 · 120 views
[BTCK] Trần Ngọc Mỹ Linh 22-12-2016 · 98 views
[BTCK] BÙI MINH HỒNG - PS 18.9 22-12-2016 · 74 views