Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 61.5
1 4 18 41524
Kidscamp

2020-05-31 11:18:51 · 580 views

Bài cuối kỳ

2020-05-31 09:17:57 · 393 views

BT Cuối Kì

2020-05-31 10:19:56 · 386 views

off fan Bích Phương

2020-05-31 09:49:00 · 964 views

BAI TAP CUOI KI

2020-05-31 10:20:02 · 368 views

Super Bowl

2020-05-31 03:20:50 · 604 views

bài tập cuối kì

2020-05-31 01:24:57 · 448 views

Billie eilish

2020-05-31 09:42:59 · 379 views

Ấn phẩm truyền thông - NEON PARTY

2020-05-30 23:04:23 · 1274 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ - BOXING NIGHT

2020-05-31 03:16:46 · 900 views

PHYSIQUE VIET NAM 2020

2020-05-31 10:29:36 · 414 views

Trộn ảnh

2020-05-31 23:22:26 · 870 views

bvn buổi 5

2020-05-31 17:13:47 · 418 views

Hải Anh

2020-05-23 23:10:27 · 1020 views

happy wedding

2020-05-23 16:28:23 · 1067 views

Justin

2020-05-23 18:00:40 · 382 views

blend

2020-05-29 00:54:41 · 409 views

billie eilish

2020-05-23 19:14:03 · 417 views

Double Exposure

2020-05-23 23:12:19 · 403 views

DOUBLE EXPOSURE

2020-05-24 01:15:17 · 674 views

1234-231

2020-05-24 08:51:37 · 387 views

Layout

2020-06-02 00:18:32 · 400 views

BTVN B4

2020-05-22 16:01:19 · 441 views

summer

2020-05-22 17:01:42 · 876 views

The Concrete City

2020-05-23 00:25:07 · 385 views

Cafe

2020-05-19 16:13:19 · 433 views

last summer

2020-05-30 01:30:46 · 375 views

room Design

2020-05-31 04:39:25 · 423 views

Instagram Story Layout

2020-05-22 21:07:22 · 644 views

MIDTERM TEST - LAYOUT INSTAGRAM POSTS

2020-05-22 14:11:26 · 564 views

Bài tập giữa kì

2020-05-23 08:49:02 · 376 views

Layerstyle

2020-05-17 01:21:07 · 386 views

BTVN B3

2020-05-22 17:28:25 · 368 views

Collage Art

2020-05-17 00:30:23 · 357 views

E Arth

2020-05-17 04:33:13 · 881 views

^^

2020-05-17 01:16:12 · 402 views

blind

2020-05-29 23:44:11 · 363 views

church

2020-05-18 11:55:18 · 468 views

Gradient Poster

2020-05-17 00:01:05 · 847 views

POSTER EXHIBITION - COLLAGE ART

2020-05-17 00:25:30 · 388 views

FOOD ART

2020-05-19 17:58:42 · 407 views

Buổi 3

2020-05-31 12:36:13 · 343 views

BT buổi 2

2020-05-13 16:06:41 · 424 views

...

2020-05-16 00:51:18 · 519 views

Người yêu bạn mình =)))

2020-05-13 02:13:30 · 601 views

Art

2020-05-13 00:29:49 · 875 views

BTVN B2

2020-05-15 09:27:53 · 412 views

btvn

2020-05-15 00:34:30 · 873 views

VOGUE

2020-05-15 21:18:18 · 830 views

HIHIHI

2020-05-15 20:46:15 · 423 views

NTT

2020-05-15 17:48:28 · 753 views

* bùa yêu - bichphuong

2020-05-15 20:13:39 · 423 views

TRAVEL IN COVID-19 STYLE

2020-05-16 00:45:02 · 395 views

ELLE Magazine Cover

2020-05-13 21:13:38 · 1052 views

Thiết kế bìa tạp chí

2020-05-16 00:17:12 · 567 views

MAGAZINE - USING TYPEFACE

2020-05-15 19:50:19 · 492 views

DUTU FITNESS

2020-05-19 18:00:57 · 430 views

Buổi 2

2020-05-31 12:34:29 · 383 views

Cắt ghép tự do

2020-05-13 13:41:33 · 356 views

Quick selection

2020-05-10 00:52:56 · 510 views

Người yêu mình

2020-05-09 22:48:56 · 438 views

be happy

2020-05-09 23:56:37 · 389 views

summer time.

2020-05-13 17:30:25 · 375 views

Đông Nhi & Ông Cao Thắng

2020-05-09 12:39:45 · 398 views

Money Man

2020-05-09 17:19:18 · 399 views

Sử dung Quick Selection Tool, Magics Wand Tool, Ellipse tool, Opacity, Rectangle tool.

2020-05-09 20:11:33 · 442 views

Thanh Thư

2020-05-09 23:51:11 · 349 views

bìa tạp chí bazaar

2020-05-10 03:37:20 · 409 views

stayhomestaysafe

2020-05-10 00:30:55 · 454 views

Covid19

2020-05-09 22:19:17 · 459 views

Bài 3

2020-05-10 04:33:58 · 744 views

pentool

2020-05-10 03:29:08 · 438 views

pentool

2020-05-10 08:24:23 · 1224 views

Cô gái hơi xinh và chú rồng xấu xí

2020-05-09 22:39:56 · 1112 views

DUTU FITNESS

2020-05-19 18:02:09 · 320 views

Buổi 1

2020-05-31 12:33:12 · 372 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 0
Không bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 Cắt ghép hình tự do
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 Thiết kế bìa tạp chí
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3 Thiết kế poster dạng collage art
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP GIỮA KÌ Thiết kế layout
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5 Chỉnh sửa ảnh
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Bộ ấn phẩm truyền thông