Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 65.9 (Cơ sở 2)
18 0 2 48544
Single Poster

2020-09-18 18:04:33 · 325 views

Mai 0
0
TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2020-09-18 19:58:34 · 364 views

btck

2020-09-18 19:58:35 · 805 views

BT cuối kỳ

2020-09-19 15:43:58 · 916 views

cuối khóa pts

2020-09-18 20:08:29 · 1036 views

bài cuối kì

2020-09-18 19:41:14 · 974 views

Bài Tập Cuối Kỳ

2020-09-18 18:34:54 · 314 views

bt cuối kì

2020-09-18 17:35:05 · 847 views

STAY 2 METERS AWAY

2020-09-20 14:40:12 · 747 views

bài tập cuối kì

2020-09-18 21:07:06 · 705 views

Classy

2020-09-11 17:59:10 · 697 views

Mai 0
0
No Name

2020-09-11 10:48:53 · 864 views

adt

2020-09-11 13:31:59 · 1013 views

BT buổi 5

2020-09-12 12:32:51 · 1134 views

blend

2020-09-16 19:09:46 · 367 views

btvn5

2020-09-13 01:06:22 · 831 views

BTVN 5 - Hoàng Ngọc Hà

2020-09-11 15:18:34 · 1155 views

.

2020-09-11 13:56:38 · 1006 views

rainbow

2020-09-13 18:15:25 · 366 views

Bài tập thiết kế bìa báo

2020-09-09 02:21:42 · 543 views

CUỐI KÌ

2020-09-09 15:59:51 · 961 views

cliping mask

2020-09-11 17:57:42 · 1143 views

btvn

2020-09-13 00:56:46 · 678 views

Layout

2020-09-09 17:55:28 · 353 views

BTVN 4 - Hoàng Ngọc Hà

2020-09-09 12:22:40 · 951 views

3 bìa báo

2020-09-08 16:50:09 · 1080 views

Layout

2020-09-12 02:03:39 · 1090 views

Vintage fashion mood board

2020-09-07 19:02:44 · 654 views

Mai 0
0
collage

2020-09-08 19:51:43 · 341 views

công cụ

2020-09-07 19:04:33 · 936 views

bài tập

2020-09-20 15:59:26 · 1035 views

bố cục màu

2020-09-08 21:18:30 · 895 views

btvn

2020-09-09 15:13:57 · 1108 views

btvn3

2020-09-07 19:07:24 · 707 views

.

2020-09-08 15:38:02 · 1019 views

sử dụng màu tương đồng

2020-09-08 00:05:19 · 725 views

Wakanda

2020-08-31 22:13:04 · 357 views

CÔNG CỤ T

2020-09-04 17:18:47 · 1146 views

Bài tập buổi 2

2020-09-01 14:45:17 · 348 views

Bìa tạp chí

2020-09-01 14:40:37 · 948 views

HUNGBOO

2020-09-04 14:37:25 · 975 views

tạp chí thời trang

2020-09-02 07:24:01 · 587 views

BTVN 2

2020-09-03 18:27:51 · 1014 views

btvn2

2020-08-31 23:21:53 · 348 views

BTVN 2 - Hoàng Ngọc Hà

2020-09-02 20:57:31 · 1028 views

.

2020-09-04 14:51:45 · 1089 views

Coco Chanel

2020-08-28 16:41:55 · 924 views

Mai 0
0
công cụ

2020-08-28 00:31:51 · 1114 views

.

2020-08-28 02:45:41 · 822 views

Cắt ghép và Layer

2020-08-27 10:20:06 · 920 views

BAI TAP 1

2020-08-28 17:55:10 · 871 views

sử dụng Rectangular Marquee Tool (M)

2020-08-27 21:55:04 · 1092 views

Bài tập chọn vùng, dùng công cụ ctrl T , cắt ghép, thêm texture

2020-08-28 18:17:12 · 858 views

Btvn-1

2020-08-28 10:21:27 · 329 views

btvn1

2020-08-28 03:07:17 · 1106 views

BT1

2020-08-27 19:52:38 · 1130 views

BTVN - Hoàng Ngọc Hà

2020-08-27 22:44:58 · 1290 views

btvn1 -Đỗ Hồng Huy

2020-08-27 17:27:37 · 330 views

Collage

2020-08-27 23:02:40 · 377 views

cắt ghép ảnh

2020-08-28 13:05:27 · 856 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 3 Thiết kế một bức collage sử dụng luật phối màu cơ bản