Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 66.1
17 1 10 52668
info Graphic

2020-10-14 03:00:47 · 358 views

BTCK

2020-10-18 23:28:06 · 497 views

BTCK

2020-10-15 00:48:25 · 1041 views

bt cuoi ky

2020-10-14 23:52:24 · 333 views

Bai tap cuoi khoa

2020-10-14 20:47:42 · 1510 views

Hệ mặt trời

2020-10-15 07:46:42 · 916 views

.

2020-10-14 21:52:55 · 920 views

BTCK- AI

2020-10-14 16:14:47 · 1202 views

Types of tea

2020-10-15 16:23:56 · 385 views

BTcuoiky

2020-10-14 03:28:32 · 723 views

Bài cuối khóa

2020-10-15 05:40:20 · 356 views

Nguyen Kim Anh

2020-10-15 09:48:54 · 1163 views

Bài cuối khóa

2020-10-15 09:08:24 · 364 views

tr

2020-10-04 21:30:09 · 878 views

bt4: thiệp chủ đề tự chọn

2020-10-03 01:53:13 · 923 views

Buổi 4

2020-10-06 03:23:50 · 922 views

btb4

2020-10-06 08:09:33 · 879 views

btvn

2020-10-06 10:29:53 · 888 views

BTVN buoi 4

2020-10-03 01:15:12 · 963 views

WEDDING CARD

2020-10-06 04:23:10 · 507 views

.

2020-10-05 22:50:34 · 822 views

BTVN - 04

2020-10-04 01:56:53 · 960 views

BTVN B4

2020-10-06 02:18:54 · 938 views

BTVN4

2020-10-04 16:44:35 · 797 views

BTVN B4

2020-10-06 00:53:57 · 894 views

Bài về nhà buổi 4

2020-10-04 21:10:07 · 1071 views

Bài thực hành giữa kì - Thiệp Giáng Sinh

2020-10-06 00:00:49 · 529 views

Typography

2020-10-01 09:13:25 · 782 views

sử dụng Typography

2020-10-01 16:38:08 · 359 views

Head In The Clouds Typography

2020-10-01 07:31:26 · 465 views

Typography

2020-10-01 01:46:24 · 334 views

b3

2020-09-30 22:02:26 · 1029 views

Typography

2020-10-01 07:26:55 · 958 views

.

2020-10-01 16:03:20 · 903 views

BTVN- 03

2020-09-30 22:18:49 · 974 views

Typo

2020-10-01 03:56:55 · 1013 views

BTVN

2020-10-01 01:25:23 · 256 views

B3-NguyenKimAnh

2020-09-30 23:12:13 · 353 views

Bài về nhà số 3

2020-10-04 12:45:21 · 860 views

Typography

2020-10-01 02:04:42 · 665 views

Sử dụng Pentool và Pathfinder

2020-09-28 15:39:01 · 880 views

Sử dụng pentool và pathfinder

2020-09-25 01:52:36 · 890 views

Phương Khanh - Bài tập buổi 2

2020-09-29 04:09:06 · 312 views

Pentool và Pathfinder

2020-09-29 02:44:08 · 884 views

b2

2020-09-28 22:40:44 · 935 views

pentool

2020-09-29 11:09:36 · 905 views

.

2020-09-28 21:11:52 · 875 views

BTVN-02

2020-09-25 22:34:42 · 1005 views

HienAnh

2020-09-29 02:29:06 · 357 views

pentool

2020-09-28 01:50:55 · 358 views

BTVN

2020-09-28 23:24:46 · 1384 views

Bài về nhà 2

2020-09-30 22:48:51 · 397 views

Bài tập buổi 2

2020-09-29 04:11:21 · 327 views

Sử dụng công cụ bài1

2020-09-24 01:19:42 · 269 views

Buoi 1

2020-09-24 00:17:59 · 323 views

sử dụng các shape cơ bản

2020-09-22 18:27:57 · 761 views

BTVN-1 Quốc Duy

2020-09-23 23:09:24 · 773 views

Làm quen với Ai

2020-09-23 02:42:16 · 1198 views

BTVN

2020-09-23 22:43:49 · 792 views

BTVN

2020-09-23 23:13:09 · 844 views

BTVN 01

2020-09-23 21:19:03 · 928 views

island

2020-09-28 01:55:13 · 766 views

sử dụng rectangle too

2020-09-24 17:42:28 · 334 views

Tạo hình cơ bản với AI - Nguyễn Văn Tú

2020-09-23 12:45:36 · 873 views

Switzerland - Scott Tusk

2020-09-24 00:23:26 · 1022 views

Tạo hình cơ bản AI

2020-09-23 12:58:46 · 770 views

Bài tập buổi 1

2020-09-23 23:34:46 · 623 views

Nguyễn Kim Anh

2020-09-22 23:21:18 · 1040 views

Bài về nhà buổi 1

2020-09-22 21:00:23 · 1153 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản trong Illustrator để vẽ lại theo mẫu hoặc vẽ tuỳ ý với các hình khối cơ bản
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 2 - Tạo hình nâng cao Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản kết hợp với Pathfinder và Pen Tool để vẽ lại hình theo mẫu hoặc tuỳ chọn.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 3 - Typography Sử dụng các công cụ liên quan đến Type để thực hiện ít nhất một tấm photo quotes nội dung bất kì.
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 4 - Màu sắc Vận dụng lý thuyết về màu sắc và sử dụng các công cụ đã học để thiết kế một tấm thiệp 10x15 cm
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Logo guidelines hoặc Infographic