Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PT 68.3
0 1 2 8304
Trễ.

2020-11-11 17:03:01 · 375 views

N.T.Thông nộp bài cuối kỳ

2020-11-11 19:03:09 · 290 views

BTCK

2020-11-11 19:15:30 · 338 views

NPT

2020-11-11 20:12:20 · 307 views

Untitled

2020-11-11 17:52:17 · 1242 views

Nàng thơ

2020-11-11 19:10:42 · 318 views

Bài tập về nhà buổi 3

2020-11-01 15:01:08 · 320 views

NPT

2020-11-13 23:45:16 · 365 views

Ảnh chụp

2020-10-23 14:24:02 · 540 views

Bức ảnh chưa đặt tên

2020-10-25 00:36:47 · 297 views

Bia xoá phông ^^

2020-10-23 22:10:00 · 748 views

BTVN buổi 1

2020-10-25 09:57:24 · 1140 views

Long Phan

2020-10-26 19:04:44 · 316 views

BTVN Buổi 1

2020-10-25 17:59:15 · 858 views

B1

2020-10-28 19:17:21 · 850 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 1 BỨC ẢNH ĐẸP NHẤT TỰ CHỤP TỪ MỘT THIẾT BỊ BẤT KÌ
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 3 1 bức ảnh với bố cục 1/3
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Mọi người nhớ hoàn thiện bài tập đúng thời hạn nhaaaa <3