Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 70.1
5 0 0 7766
Bài tập cuối kì

2021-01-06 23:29:02 · 318 views

Cuối Kỳ

2021-01-07 20:36:58 · 746 views

LE NGOC MAI

2021-01-03 23:04:03 · 274 views

[Bình Minh] - BTVN cuối kì

2021-01-07 09:04:20 · 819 views

Kịch bản bài giữa kì

2021-01-07 10:30:28 · 303 views

LÊ NGỌC MAI

2021-01-07 15:25:56 · 724 views

[Bình Minh] - BTVN Giữa kì

2020-12-31 12:49:09 · 775 views

LE NGOC MAI

2020-12-22 19:00:02 · 283 views

[BTVN2] - Nguyễn Bình Minh

2020-12-21 12:17:01 · 270 views

Thu Hương

2020-12-21 23:16:34 · 278 views

Mai Thành Tuân B2 Pr70.1ColorMe

2020-12-21 23:23:14 · 294 views

Tuyết Nhung - B1 - Pr701Colorme

2020-12-17 16:07:37 · 462 views

Buổi 1

2020-12-17 11:00:43 · 461 views

BTVN BUỔI 01

2020-12-17 16:20:04 · 259 views

Lê Ngọc Mai

2020-12-17 13:33:04 · 266 views

BTVN Buổi 1

2020-12-17 00:06:33 · 315 views

Thu Hương

2020-12-19 13:15:41 · 285 views

Đỗ Thị Tùng Anh

2020-12-17 17:11:33 · 260 views

Mai Thành Tuân B1 Pr70.1ColorMe

2020-12-17 17:52:11 · 374 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bvn buổi 1 Cắt ghép video từ footage có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bvn buổi 2 Cắt ghép đoạn hội thoại từ footage có sẵn
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài giữa kì buổi 4 hệ số 2 Viết kịch bản
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài cuối kì Sản xuất 1 video có thời lượng tối thiểu 1 phút 30 nội dung tự chọn