Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
16 0 587 45852
https://bit.ly/id-btck-quy

2022-04-07 10:06:42 · 12 views

BTCK

2022-04-07 11:15:09 · 11 views

Bài cuối môn Id

2022-04-07 15:45:47 · 5 views

CAFE - Tuyền nộp bài cuối môn id

2022-04-07 16:31:39 · 4 views

Japan food - BTCM

2022-04-07 17:32:02 · 15 views

bai cuoi ky

2022-04-07 18:06:44 · 4 views

TrucAnh- ID - final

2022-04-07 18:14:05 · 9 views

2 TRANG CỦA BTCK

2022-04-07 18:34:10 · 5 views

BTCK

2022-04-07 18:45:18 · 4 views

https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing

2022-04-07 19:16:45 · 13 views

BTCK_Thao

2022-04-07 19:58:14 · 4 views

BTCK

2022-04-07 20:00:30 · 3 views

https://bit.ly/ID_BTVN6_Quy

2022-03-31 10:50:44 · 9 views

btvn 6

2022-03-31 17:13:13 · 4 views

BTVN

2022-03-31 17:54:54 · 3 views

BÀI EM LÀM VỘI HUHU, SAU PHẦN NHẬN XÉT EM SẼ SỬA HOÀN THIỆN HƠN Ạ

2022-03-31 18:43:39 · 6 views

BÌA BÀI CUỐI MÔN - Tuyền nộp bài

2022-03-31 18:57:01 · 6 views

BTVN b6

2022-03-31 19:04:59 · 4 views

Bìa MENU

2022-03-31 19:11:34 · 5 views

TrucAnh - ID - Final Assignment

2022-04-02 23:26:50 · 2 views

bài BTCK

2022-04-06 15:50:33 · 2 views

BTVN6

2022-04-07 12:22:04 · 4 views

btvn

2022-04-12 17:22:03 · 1 views

https://bit.ly/ID_BTVN5_Quy

2022-03-29 10:13:14 · 8 views

Btvn kiên ạ

2022-03-29 18:45:53 · 5 views

BTVN5

2022-03-29 18:53:18 · 6 views

btvn buổi 4

2022-03-26 18:41:20 · 7 views

https://bit.ly/id_btvn_Quy

2022-03-26 18:47:55 · 4 views

btvn b4

2022-03-26 18:55:05 · 6 views

https://drive.google.com/drive/folders/1AWRuKRYy_oeS8ep52nrF930aiaJ8L5g9?usp=sharing

2022-03-26 19:17:53 · 6 views

thu hà nội

2022-04-06 23:20:11 · 2 views

https://bit.ly/ID_BTVN3_Quy

2022-03-23 22:21:58 · 9 views

btvn

2022-03-24 16:49:55 · 3 views

kIÊN

2022-03-24 17:25:43 · 2 views

BTVN B3

2022-03-24 17:31:06 · 8 views

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

2022-03-24 18:09:24 · 4 views

btvn buổi 3

2022-03-24 18:29:21 · 7 views

BTVN 3

2022-03-24 18:50:43 · 7 views

báo giấy

2022-04-02 12:04:25 · 1 views

TrucAnh - ID - Hw3

2022-04-09 17:53:22 · 2 views

https://bit.ly/iD_btvn_buoi2

2022-03-21 23:47:52 · 9 views

BTVN-B2

2022-03-22 17:16:06 · 11 views

bài tập b2

2022-03-22 18:00:22 · 4 views

BTVN B2

2022-03-22 18:15:41 · 7 views

https://drive.google.com/drive/folders/1lSuBIybTo2eItlfoFZzphba1PIrLhVGS?usp=sharing

2022-03-22 19:15:41 · 17 views

BLUE - Tuyền nộp bài 2

2022-03-22 19:27:08 · 6 views

Thao

2022-03-22 19:28:40 · 3 views

thời trang

2022-04-02 10:47:41 · 1 views

TrucAnh - ID - hw 2

2022-04-09 18:01:53 · 2 views

https://bit.ly/IDBTVN-1

2022-03-19 11:13:45 · 13 views

TrucAnh - ID - Hw1

2022-03-19 11:51:27 · 9 views

In Design b1

2022-03-19 13:07:10 · 8 views

NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài dàn trang

2022-03-19 16:06:56 · 11 views

ID1

2022-03-19 16:54:20 · 5 views

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

2022-03-19 17:53:41 · 5 views

BTVN Id - Buổi 1

2022-03-19 18:12:46 · 9 views

btvn

2022-03-19 18:18:59 · 4 views

BTVN1

2022-03-19 18:41:34 · 3 views

https://bit.ly/FD_BTCuoiMon_Quy

2022-03-12 10:51:59 · 10 views

Bai tap cuoi ky

2022-03-12 15:58:30 · 4 views

ALTARA

2022-03-12 16:14:05 · 6 views

Mooncake Si Xiang

2022-03-12 16:57:06 · 18 views

Khai trương thương hiệu The Coffe Cat

2022-03-12 17:36:30 · 6 views

BTVN

2022-03-12 18:24:17 · 2 views

Triển lãm Nghệ thuật Phục Hưng

2022-03-12 19:16:57 · 16 views

XÌ GÀ NAT SHERMAN - Tuyền nộp bài cuối môn

2022-03-12 19:17:10 · 21 views

BTVN

2022-03-12 19:19:04 · 3 views

Bai cuoi mon - Tran Thu Thao

2022-03-12 19:46:45 · 4 views

TrucAnh - FD - Final Assignment

2022-03-12 20:15:07 · 10 views

bt cuoi mon

2022-03-12 20:19:22 · 4 views

Em nộp bài cuối môn ạ https://drive.google.com/drive/folders/1OEn0iH4S1tJ5n8K4diYI7eNkPapdKRr6?usp=sharing

2022-03-12 20:20:03 · 5 views

BT HET MON

2022-03-12 20:51:47 · 4 views

Cảnh báo đến toàn khu rừng

2022-03-05 15:46:29 · 44 views

https://bit.ly/BTVN_DongVat_Quy

2022-03-05 16:13:04 · 5 views

thức ăn cho chó

2022-03-05 17:33:58 · 3 views

BTVN - FINAL

2022-03-05 17:44:38 · 5 views

BTVN

2022-03-05 17:53:14 · 5 views

btvn

2022-03-05 18:11:11 · 4 views

Bài tập buổi 16

2022-03-05 18:14:50 · 3 views

BTVN Động Vật

2022-03-05 18:19:43 · 3 views

Poster animal - Tuyền nộp bài 16

2022-03-05 19:23:55 · 6 views

TrucAnh - FD - Animal poster

2022-03-19 16:38:43 · 2 views

z

2022-03-03 15:08:23 · 1 views

BTTH

2022-03-03 17:44:54 · 4 views

thực hành

2022-03-03 17:54:19 · 1 views

BTVN

2022-03-03 18:59:22 · 1 views

BTVN b14

2022-03-03 19:02:01 · 6 views

BTVN

2022-03-03 19:02:30 · 1 views

Bài Tập

2022-03-03 19:07:01 · 1 views

btvn

2022-03-03 19:37:12 · 1 views

bt

2022-03-05 17:59:30 · 1 views

BTVN Nông sản

2022-03-01 16:11:16 · 14 views

BTVN Nông sản

2022-03-01 16:27:14 · 5 views

btvn

2022-03-01 18:26:44 · 3 views

Bài Tập Buổi 13

2022-03-01 18:35:45 · 2 views

BTVN Lúa 18 ạ.

2022-03-01 18:44:14 · 5 views

BTVN B13

2022-03-01 18:50:28 · 6 views

Thảo

2022-03-01 19:11:13 · 5 views

poster durian - tuyền nộp bài

2022-03-01 20:01:25 · 12 views

TrucAnh - FD - Nông sản

2022-03-07 19:49:36 · 7 views

BTVN - Buổi 13

2022-02-26 14:06:26 · 4 views

phương tiện

2022-02-26 14:26:59 · 2 views

BTVN Phương tiện di chuyển - Quý

2022-02-26 16:14:30 · 3 views

Car - FD 13

2022-02-26 17:32:37 · 13 views

BTVN

2022-02-26 18:28:18 · 2 views

BTVN Phương tiện di chuyển.

2022-02-26 18:47:57 · 2 views

Poster car - Tuyền nộp bài 13

2022-02-26 18:59:53 · 7 views

BTVN Phương Tiện

2022-02-26 19:06:49 · 12 views

bài tập buổi 13

2022-02-26 19:14:36 · 1 views

TrucAnh - FD - Vehicle Poster

2022-03-06 02:04:47 · 4 views

BTVN Cân bằng - Quý

2022-02-24 17:38:41 · 3 views

FD Buổi 12

2022-02-24 18:04:14 · 7 views

Cân bằng

2022-02-24 18:12:16 · 1 views

btvn

2022-02-24 18:19:47 · 1 views

BTVN Cân bằng

2022-02-24 18:30:40 · 1 views

Thảo

2022-02-24 19:00:23 · 1 views

nộp bài balance

2022-02-24 19:01:41 · 1 views

BTVN Balance

2022-02-24 19:23:44 · 6 views

cân bằng - tuyền

2022-02-24 19:45:13 · 2 views

TrucAnh - FD - Balance Practicing

2022-03-06 13:32:15 · 3 views

FD 12

2022-03-16 14:59:08 · 3 views

BTVN-QÚY

2022-02-15 16:24:14 · 3 views

btvn

2022-02-15 16:32:34 · 4 views

FD buổi 11 - BF

2022-02-15 17:13:29 · 5 views

Black friday

2022-02-15 17:58:30 · 1 views

btvn

2022-02-15 18:30:04 · 2 views

BTVN 11

2022-02-15 18:36:14 · 3 views

Poster black friday

2022-02-15 19:12:50 · 5 views

Tran Thu Thao

2022-02-15 19:12:59 · 3 views

Bài tập buổi 11

2022-02-15 19:18:18 · 1 views

Btvn Black 6th

2022-02-17 17:04:24 · 1 views

TrucAnh - FD - BlackFriday Poster

2022-02-17 18:17:17 · 1 views

btvn

2022-02-17 19:18:09 · 1 views

BTVN buổi 10 - Quý

2022-02-10 14:09:55 · 1 views

BTVN Buổi 10

2022-02-10 16:44:30 · 6 views

Em nộp btvn ạ

2022-02-10 17:12:05 · 2 views

bt

2022-02-10 17:20:08 · 1 views

Steak Menu

2022-02-10 18:52:29 · 2 views

btvn (c thảo nxet)

2022-02-10 18:59:21 · 2 views

BTVN10

2022-02-10 19:00:23 · 6 views

Bài tập buổi 10

2022-02-10 19:02:19 · 3 views

Poster cộng cà phê - Nộp bài tập về nhà buổi 10

2022-02-10 19:03:10 · 4 views

aa

2022-02-10 19:03:22 · 2 views

TrucAnh - FD - Menu Poster

2022-02-11 10:14:33 · 1 views

btvn

2022-02-15 12:01:32 · 1 views

FD - BTVN buổi 8

2022-02-06 22:35:37 · 6 views

Bài tập buổi 8

2022-02-07 20:17:45 · 3 views

Poster mắt kính ANNA - Bài tập về nhà buổi 8

2022-02-08 00:50:10 · 6 views

BTVN - B8 - FD

2022-02-08 14:36:55 · 5 views

btvn

2022-02-08 14:45:08 · 2 views

BTVB FD8

2022-02-08 15:17:47 · 8 views

BTVN

2022-02-08 16:36:44 · 1 views

btvn

2022-02-08 16:38:19 · 2 views

BTVN 8

2022-02-08 18:04:16 · 11 views

(Tuấn nhận xét)

2022-02-08 18:24:26 · 4 views

Bt

2022-02-08 18:53:06 · 2 views

REUP - TrucAnh - FD - Fashion Poster

2022-02-09 16:24:45 · 3 views

BTVN B7

2022-01-25 08:44:12 · 2 views

btvn bia tap chi

2022-01-25 08:56:18 · 1 views

bt7

2022-01-25 09:11:53 · 1 views

btvn

2022-01-25 09:13:49 · 3 views

TrucAnh - Space - FD

2022-01-25 09:27:25 · 1 views

bài tập poster bìa tạp chí

2022-01-25 10:22:35 · 2 views

Em nộp bài ạ

2022-01-25 11:16:54 · 3 views

Bai tap buoi 7

2022-01-25 11:38:40 · 1 views

Fundamental: Space

2022-01-25 11:48:45 · 1 views

BÌA TẠP CHÍ ELLE - Nộp bài tập về nhà buổi 7

2022-01-25 12:04:24 · 4 views

bt6

2022-01-22 18:49:16 · 12 views

Fundamental - Nộp bài tập về nhà buổi 6

2022-01-22 12:02:42 · 12 views

Bai tap buoi 6

2022-01-22 12:04:51 · 1 views

btvnb6

2022-01-22 13:54:42 · 2 views

btvn

2022-01-22 14:15:10 · 2 views

TrucAnh - Typography - FD

2022-01-25 07:16:58 · 1 views

btvn b6

2022-03-16 15:02:18 · 2 views

homework 4 - TrucAnh

2022-01-16 22:18:44 · 47 views

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 4

2022-01-17 14:28:37 · 0 views

Bài tập buổi 4

2022-01-17 14:47:32 · 0 views

btvn

2022-01-17 15:35:10 · 0 views

bt4

2022-01-18 05:49:38 · 0 views

bé tập tô

2022-01-18 06:17:23 · 0 views

H.W 4

2022-01-18 11:05:59 · 2 views

Color - Nộp bài tập buổi 3

2022-01-18 12:20:33 · 0 views

btvn

2022-01-20 12:17:56 · 0 views

BTVN

2022-01-10 19:19:19 · 46 views

em nộp btvn 2 ạ

2022-01-10 18:24:19 · 242 views

BTVB BUỔI 2 .

2022-01-11 16:44:52 · 228 views

Bài tập buổi 2

2022-01-10 22:28:41 · 191 views

bài buổi 2

2022-01-11 16:26:21 · 268 views

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 2

2022-01-11 10:18:50 · 211 views

BTVN - B2

2022-01-11 18:55:56 · 54 views

Mood line - Bài tập về nhà buổi 2

2022-01-11 18:12:20 · 45 views

bai tap b2

2022-01-11 13:14:35 · 39 views

TrucAnh - homework 2 - FD

2022-01-11 18:22:12 · 38 views

btvn b2

2022-01-11 13:03:35 · 28 views

BTVN 2

2022-01-10 22:26:12 · 352 views

H.W 2

2022-01-11 15:40:50 · 58 views

Moodline

2022-01-11 18:58:41 · 214 views

BTVN

2022-01-10 19:18:19 · 89 views

btvn

2022-01-08 13:55:01 · 35 views

BT1

2022-01-08 18:52:41 · 280 views

Bài tập buổi 1

2022-01-07 21:46:47 · 407 views

fundamental buổi 1 bài tập

2022-01-08 15:24:28 · 183 views

Fundamental: Bài tập về nhà - Buổi 1

2022-01-07 15:17:26 · 67 views

Dark - Bài tập về nhà buổi 1

2022-01-08 18:20:23 · 108 views

1

2022-01-08 13:56:00 · 406 views

TrucAnh nộp hw1 - Fundamental of Design

2022-01-07 20:57:25 · 558 views

btvn b1

2022-01-08 16:08:31 · 279 views

BTVN 1

2022-01-08 11:02:43 · 97 views

BTVN 1

2022-01-08 15:01:55 · 48 views

Thảo

2022-01-08 19:07:55 · 225 views

Huyền Trang nộp bài ạ

2021-12-30 17:36:29 · 61 views

Bài cuối môn PTS

2021-12-30 12:39:35 · 560 views

Em nộp BTVN ạ

2021-12-30 09:25:41 · 50 views

Bài tập cuối môn

2021-12-30 11:56:01 · 62 views

laika cafe

2021-12-30 14:27:58 · 300 views

Bài cuối môn Photoshop

2021-12-29 20:00:54 · 258 views