Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
0 0 9 8109
vv

2021-11-04 20:46:34 · 260 views

BTCK

2021-11-04 20:54:30 · 608 views

Bài tập cuối kỳ

2021-11-04 20:28:13 · 489 views

BTCK - Ngọc

2021-11-04 20:23:05 · 93 views

Long Nguyễn

2021-11-04 20:19:28 · 79 views

ấn phẩm cuối kì

2021-11-05 19:51:51 · 110 views

BTCK

2021-11-04 20:31:10 · 88 views

b5

2021-11-03 16:45:20 · 245 views

nộp bài =))

2021-10-28 05:53:11 · 96 views

BTVN BUỔI 5

2021-10-28 00:34:22 · 111 views

bt5

2021-10-28 17:08:46 · 108 views

before - after

2021-10-28 15:04:13 · 91 views

bt 5

2021-10-28 17:43:52 · 203 views

b4

2021-11-03 16:36:57 · 80 views

bài tập buổi 4

2021-10-25 23:26:28 · 98 views

BTVN B4

2021-10-26 00:09:03 · 113 views

BT4 - Ngoc

2021-10-25 23:21:50 · 159 views

BT 4 PS

2021-10-26 17:47:23 · 133 views

Long Nguyễn - BTVN 4

2021-10-26 13:52:46 · 127 views

layout

2021-10-26 13:45:02 · 99 views

bt 4

2021-10-26 18:17:20 · 322 views

bt4

2021-10-26 17:32:06 · 66 views

b3

2021-11-03 16:33:11 · 83 views

nộp bài buổi 3 =))

2021-10-21 01:14:03 · 104 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

2021-10-20 23:50:11 · 193 views

nộp BT3

2021-10-21 18:32:05 · 114 views

BT3 PS

2021-10-21 18:06:38 · 150 views

BTVN B3

2021-10-21 17:42:02 · 79 views

Long Nguyễn - BTVN 3

2021-10-21 15:09:26 · 111 views

BTVN 3

2021-10-21 15:09:14 · 130 views

btvn 3

2021-10-21 17:35:27 · 95 views

bài 2

2021-10-19 19:22:01 · 81 views

...

2021-10-15 17:18:17 · 114 views

BTVN PS BUỔI 2

2021-10-17 22:33:18 · 124 views

Hoàng Bích Ngọc - BT2 - Bìa Tạp chí

2021-10-17 21:18:33 · 127 views

BT2-PS

2021-10-19 09:26:54 · 120 views

BTVN 2

2021-10-19 00:32:31 · 75 views

BTVN B2

2021-10-19 18:01:41 · 82 views

BTVN 2 - Bìa tạp chí

2021-10-18 22:04:49 · 134 views

BTVN 2 - Bìa tạp chí

2021-10-18 21:58:28 · 132 views

nop bai buoi 2

2021-10-18 10:18:23 · 116 views

bài tập tuần 2

2021-10-18 20:17:33 · 141 views

1

2021-10-29 12:55:04 · 606 views

...

2021-10-13 00:56:07 · 363 views

BÀI TẬP PTS VỀ NHÀ BUỔI 1

2021-10-13 21:39:47 · 132 views

Hoàng Bích Ngọc nộp BT1

2021-10-13 17:19:51 · 133 views

BTVN B1 PS

2021-10-13 21:38:22 · 130 views

BTVN 1

2021-10-13 21:49:33 · 102 views

BaiTapPTS01

2021-10-13 23:13:05 · 95 views

Long Nguyễn - BTVN 1

2021-10-13 22:10:06 · 106 views

sử dụng pentool

2021-10-13 22:09:06 · 133 views

Hoàng An nộp bài

2021-10-13 16:38:48 · 117 views

bài tập 1

2021-10-16 21:17:59 · 109 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị