Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
7 1 6 339
.

2022-05-06 18:34:58 · 52 views

Trailer tự chế

2022-05-06 21:30:00 · 23 views

TRAILER "OCTOBER" - Nộp lại

2022-05-08 05:57:29 · 7 views

Bài Tập Cuối Kì Short Flim : Ngày Chết Chóc

2022-05-16 19:25:51 · 27 views

Kịch bản

2022-05-06 18:38:07 · 15 views

Kịch Bản giữa kì PR 87.3

2022-05-08 03:24:05 · 11 views

Kịch bản Giữa kì - Dẫn MC khai mạc Teambuilding

2022-05-08 17:23:14 · 12 views

Bài Tập Kịch Bản

2022-05-16 22:39:44 · 34 views

BTVN 2

2022-04-17 18:24:03 · 6 views

Phạm Thu Uyên_buổi 2

2022-04-19 21:12:29 · 11 views

Nguyễn Thị Mỹ Tiên premiere buổi 2

2022-04-19 21:21:49 · 8 views

Nguyễn Quỳnh Vân BTVN buổi 2 PR.87.3

2022-04-20 02:01:11 · 8 views

Bài tập buổi 2

2022-04-20 16:39:46 · 6 views

BT buổi 2

2022-04-20 16:43:35 · 5 views

BT buổi 2

2022-04-20 17:04:13 · 5 views

Nguyễn Thị Mỹ Tiên nộp lại bài buổi 2

2022-04-21 20:24:44 · 5 views

Nguyễn Thị Mỹ Tiên-BTVN buổi 1

2022-04-14 21:48:17 · 12 views

Bài Tập Buổi 1

2022-04-14 23:16:14 · 35 views

Phí Thương Huyền - BTVN B1

2022-04-15 16:38:59 · 15 views

Nguyễn Hoàng Nhật Duyên _ BTVN BUỔI 1

2022-04-15 17:08:22 · 3 views

Trịnh Đức Thắng - Buổi 1 - Pr87 3 ColorMe

2022-04-15 18:26:35 · 9 views

BTVN Buổi 1

2022-04-15 18:30:00 · 5 views

Nguyen Quynh Van - BTVN buoi 1 - LOP PR 87.3

2022-04-15 18:48:39 · 7 views

Bài tập 1

2022-04-15 19:57:28 · 5 views

Bài tập 1

2022-04-15 20:08:31 · 4 views

Bài tập buổi 1

2022-04-15 20:23:27 · 1 views

BT buoi 1

2022-04-20 13:57:41 · 4 views

bt buổi 1

2022-04-20 17:01:10 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 Dựng hoàn thiện đoạn video từ footage đã có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage đã có sẵn
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI GIỮA KỲ Tự làm một kịch bản theo hướng dẫn
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI CUỐI KỲ Tự sản xuất một video tối thiểu 1p30s