Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PP 87.2 (Online) (Hà Nội)
0 1 18 412
cuối kỳ bài tập

2022-05-12 01:02:13 · 18 views

bt3

2022-05-15 19:02:04 · 18 views

bai tap cuoi kì

2022-05-15 19:18:43 · 9 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2022-05-18 19:17:10 · 8 views

Bài cuối kì (Nội dung + Video)

2022-05-20 00:56:26 · 17 views

BTCK

2022-05-22 19:12:03 · 13 views

My CV

2022-05-22 21:55:42 · 37 views

PP-Tuần 2

2022-04-25 20:43:36 · 30 views

Bùi Lan Hương

2022-05-02 09:55:19 · 19 views

my idol

2022-05-04 10:39:18 · 35 views

PhuongCH - BTGK

2022-05-07 13:55:52 · 10 views

bt2

2022-05-07 14:46:35 · 63 views

homework 2

2022-05-10 16:33:51 · 2 views

BTVN Tuần 1

2022-04-21 00:30:53 · 12 views

poster

2022-04-21 12:04:03 · 5 views

POSTER

2022-04-21 15:51:33 · 9 views

bài tập buổi 1

2022-04-22 14:03:36 · 9 views

Maldives Travel Poster

2022-04-23 11:12:31 · 8 views

Bt

2022-04-23 13:22:54 · 10 views

BTVN

2022-04-23 13:52:39 · 3 views

Poster with PPT

2022-04-23 14:17:08 · 13 views

DuyLe23/4

2022-04-23 18:27:14 · 39 views

PhuongCH - BT1

2022-05-03 20:17:20 · 8 views

JISOO

2022-05-08 03:17:00 · 17 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 1 Thiết kế lại poster truyền thông với nội dung bất kì
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 2 Thiết kế tối thiểu 3 trang slide giới thiệu về 1 người nổi tiếng