Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 87.71 SG
20 10 23 1291
Bài Tập Cuối Khóa

2022-05-05 19:01:52 · 41 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-05-06 11:49:31 · 26 views

Bài tập cuối kỳ lớp AI 87.71

2022-05-06 13:28:35 · 26 views

Coco poster

2022-05-06 18:53:20 · 57 views

Poster cuối kỳ ( Catwoman của thành phố bóng đêm )

2022-05-07 22:40:48 · 36 views

BÀI THI AI CUỐI KỲ - POSTER - TRẦN THỊ THÚY VY

2022-05-08 02:13:32 · 36 views

Bài Tập Cuối Kỳ - Trần Hiền

2022-05-08 02:34:04 · 36 views

BTCK AI

2022-05-08 22:55:00 · 23 views

Bài Tập Cuối Khóa

2022-05-08 23:07:27 · 27 views

PHAN QUỐC TRIỀU - POSTER CUỐI KỲ

2022-05-08 23:57:40 · 19 views

Lão Đại Wowy - BTCK AI

2022-05-09 00:40:46 · 14 views

Bài tập giữa kỳ - Postcard

2022-04-27 22:25:40 · 42 views

BTGK - Kim Hiếu

2022-04-28 10:03:32 · 40 views

TRẦN THỊ THÚY VY - BÀI TẬP AI GIỮA KỲ

2022-04-28 15:01:30 · 27 views

BTGK

2022-04-28 16:46:06 · 22 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-04-28 16:58:34 · 28 views

Bài tập giữa kì

2022-04-28 17:27:44 · 102 views

Thành Nhà Hồ - Bài tập giữa kì

2022-04-28 18:17:26 · 59 views

Hủ Tiếu Gõ

2022-04-28 18:43:33 · 16 views

BTGK - MY TRẦN

2022-04-28 18:57:03 · 36 views

Trương Nhật Long - Bài thi giữa kỳ

2022-04-28 21:01:41 · 25 views

BÀI GIỮA KY - POSTCARD

2022-04-28 21:05:13 · 9 views

Bài giữa kỳ AI

2022-04-28 23:42:59 · 68 views

POSTER CARD

2022-05-05 15:31:16 · 4 views

BÀI TẬP SỐ 3

2022-04-20 23:32:29 · 6 views

Bài tập về nhà buổi 3 - Trần Hiền

2022-04-21 03:27:19 · 10 views

BT TYPO - KIM HIẾU

2022-04-21 10:47:29 · 5 views

BTVN BUỔI 3 - TRẦN THỊ THÚY VY

2022-04-21 15:03:58 · 3 views

BTVN3

2022-04-21 15:45:20 · 13 views

Bài thực hành buổi 3

2022-04-21 16:24:54 · 2 views

Bài tập buổi 3 ( version 2)

2022-04-21 16:25:45 · 2 views

BTVN B3 - THÁI

2022-04-21 18:07:18 · 3 views

Futura Typography Poster

2022-04-23 13:22:01 · 11 views

BTVN buổi 2 - Trần Hiền

2022-04-19 11:12:03 · 39 views

NỘP BÀI TẬP BUỔI 2 - KIM HIẾU

2022-04-19 12:00:11 · 31 views

BTVN_buoi 2

2022-04-19 13:09:15 · 8 views

BTVN BUỔI 2

2022-04-19 14:26:33 · 16 views

Nộp btvn

2022-04-19 15:08:18 · 11 views

Bài tập buổi 2

2022-04-19 18:31:37 · 6 views

Tòa nhà màu đỏ

2022-04-19 18:34:48 · 9 views

BTVN Buổi 2 - Trần Thị Huyền My

2022-04-19 18:56:06 · 6 views

Thái BTVNB2

2022-04-19 19:47:18 · 53 views

Bài tập về nhà

2022-04-19 23:52:54 · 30 views

Căn nhà Nhật Bản

2022-04-21 18:52:29 · 42 views

BTVN Buổi 2 - Sài Gòn Hôm Nay Mưa

2022-04-23 22:27:55 · 15 views

BTVN2

2022-04-26 13:47:54 · 70 views

MÈO MÉO MEOO

2022-05-08 00:39:15 · 6 views

Nộp BTVN B1 - Nguyễn Trần Văn Thái

2022-04-13 11:20:38 · 5 views

Nộp BTVN Buổi 1 - Trần Thị Huyền My

2022-04-13 21:45:24 · 5 views

Bài thực hành buổi 1 - Trần Hiền

2022-04-14 00:40:29 · 9 views

BTVN BUỔI 1 - TRẦN THỊ THÚY VY

2022-04-14 14:10:31 · 5 views

Đăng Trinh

2022-04-14 14:53:53 · 3 views

NỘP BTVN BUỔI 1 - Kim Hiếu

2022-04-14 15:20:23 · 4 views

BTVN

2022-04-14 15:33:47 · 1 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-04-14 15:58:34 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-04-14 19:07:37 · 8 views

btvn buoi 01

2022-04-14 19:14:38 · 6 views

Bài tập số 1

2022-04-14 23:43:04 · 4 views

Bài tập buổi 1

2022-04-19 16:57:08 · 8 views

Bài tập buổi 1

2022-04-19 18:30:35 · 2 views

BTVNupdate

2022-04-19 19:10:23 · 6 views

bài tập 1

2022-05-07 22:42:08 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1 Vẽ lại hình có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2 Vẽ lại hình có sẵn