Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
2 0 0 291
Bài tập cuối - Khánh Huyền

2022-06-02 17:14:37 · 15 views

BTCK

2022-06-02 18:15:51 · 12 views

Bài cuối kì Nguyễn Việt An

2022-06-02 20:53:41 · 10 views

BT cuối khóa

2022-06-05 17:56:48 · 6 views

BT Giữa Kỳ

2022-05-24 16:29:57 · 17 views

BTAP giữa kỳ

2022-05-24 18:24:43 · 9 views

Xây dựng kịch bản bất kỳ

2022-05-24 18:41:17 · 9 views

BTVN Buổi 2

2022-06-02 12:54:15 · 9 views

Bài giữa kì

2022-06-03 21:41:11 · 1 views

buổi 2

2022-05-19 15:36:11 · 20 views

Hội thoại ngắn

2022-05-13 13:27:09 · 10 views

BTVN 2

2022-05-16 20:49:22 · 6 views

Nguyễn Khánh Huyền- b2

2022-05-17 18:37:51 · 8 views

BTVN 2

2022-05-24 14:57:52 · 13 views

BTVN Buổi 2

2022-05-24 18:25:18 · 3 views

BTVN Buổi 1

2022-05-12 11:23:53 · 37 views

Bài tập buổi 1 của Nguyễn Việt An

2022-05-16 22:30:40 · 26 views

Buổi 1

2022-05-17 10:51:40 · 21 views

BTVN: Nguyễn Khánh Huyền- b1

2022-05-11 23:57:49 · 23 views

BTVN 1

2022-05-12 17:03:21 · 7 views

BTVN Buổi 1

2022-05-12 17:45:47 · 13 views

GUATEMALA

2022-05-13 10:39:04 · 8 views

BTVN B1

2022-05-19 21:12:05 · 8 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 1 Hoàn thành video ngắn có độ dài từ 45s-1ph từ footage b1
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 2 Hoàn thiện 1 video bao gồm 3 đoạn hội thoại trong footage b2
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập giữa kỳ Hoàn thiện 1 kịch bản với chủ đề bất kì (gợi ý: nên là kịch bản cho bài cuối khóa)
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối kì Hoàn thiện 1 video hoàn chỉnh, có độ dài tối thiểu 1 phút, áp dụng kiến thức đã học