Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 89.6 (Offline)
1 3 8 2784
BTCK

2022-06-30 10:48:49 · 78 views

BTVN Cuối kì

2022-06-30 15:55:30 · 16 views

LÊ VIỆT ANH BTCK

2022-06-30 18:26:38 · 17 views

BTVN cuối kỳ

2022-06-30 18:45:19 · 27 views

BTVN_ Cuối kỳ_PS89.6

2022-06-30 19:03:33 · 30 views

BTCK

2022-06-30 19:08:22 · 11 views

BT cuối kỳ - PS 89.6

2022-06-30 19:10:36 · 18 views

Hoàng My - BTVN Buổi 8

2022-06-30 19:10:51 · 9 views

bài tập cuối kỳ

2022-06-30 19:14:50 · 11 views

btvn cuối kỳ

2022-06-30 19:18:44 · 6 views

BTVN cuối kì

2022-06-30 19:19:26 · 14 views

Bài tập về nhà

2022-06-30 19:21:46 · 26 views

finals

2022-06-30 19:38:53 · 11 views

BTVN cuối kì

2022-06-30 19:40:01 · 14 views

thuy nguyen

2022-06-30 19:49:57 · 12 views

BTAP CK

2022-06-30 19:54:01 · 11 views

BÀI CUỐI KHOÁ

2022-07-02 01:23:27 · 9 views

BÀI CUỐI KHOÁ

2022-07-03 05:48:19 · 16 views

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

2022-07-03 06:28:43 · 12 views

BT Buổi 6 - PS.89.6

2022-06-27 23:06:05 · 28 views

DangTranNamGiang_PS89.6

2022-06-28 10:09:30 · 40 views

BTVN buổi 6

2022-06-28 12:52:05 · 29 views

BTVN_BUỔI 6_PS89.6

2022-06-28 13:14:20 · 42 views

BTVN 6 Poster truyền thông

2022-06-28 14:31:27 · 27 views

BTVN B6

2022-06-28 17:00:17 · 14 views

thuy nguyen

2022-06-28 17:54:42 · 10 views

Buổi 6

2022-06-28 17:55:06 · 8 views

BTVN B6

2022-06-28 18:11:36 · 17 views

Bùi Lê Hoàng My - BTVN Buổi 6

2022-06-28 18:35:36 · 8 views

Le Viet Anh BTVN B6

2022-06-28 18:40:15 · 26 views

Bài tập về nhà

2022-06-28 18:50:48 · 17 views

btvn buổi 7

2022-06-28 19:05:59 · 6 views

btvn

2022-06-28 19:08:41 · 16 views

Poster

2022-06-28 19:08:47 · 13 views

BTVN

2022-06-28 20:40:08 · 3 views

LPD - BTVNB6

2022-06-29 13:34:42 · 10 views

BTVN

2022-07-02 01:25:57 · 4 views

Dương Thị Ngọc Mai - Bài Tập

2022-06-22 22:17:48 · 39 views

BTVN 5 _ PS 89.6

2022-06-22 23:39:41 · 23 views

BTVN buổi 5

2022-06-23 00:31:46 · 23 views

BTVN05

2022-06-23 10:51:15 · 23 views

DangTranNamGiang_BTVNbuoi5_PS89.6

2022-06-23 12:24:46 · 13 views

Lê Việt Anh BTVN Buổi 5

2022-06-23 14:30:32 · 25 views

BTVN 5 _ PS 89.6

2022-06-23 15:08:21 · 18 views

BTVN buổi 5

2022-06-23 16:58:07 · 11 views

BTVN buổi 5

2022-06-23 17:16:03 · 23 views

BTVN B5

2022-06-23 17:38:28 · 11 views

BTVN_BUỔI 5_PS89.6

2022-06-23 18:27:23 · 14 views

Bài tập buổi 5

2022-06-28 09:03:10 · 7 views

Bài tấp về nhà buổi 4

2022-06-17 10:18:29 · 45 views

LP Dung_BTVNB4

2022-06-19 16:41:16 · 32 views

BTVN B4

2022-06-19 17:53:38 · 34 views

DangTranNamGiang_BTVNbuoi4

2022-06-20 20:41:17 · 116 views

BTVN - PTS 89.6

2022-06-20 22:18:49 · 28 views

BTVN buổi 4

2022-06-20 23:48:35 · 35 views

BTVN_ BUỔI 4_PS89.6

2022-06-20 23:59:25 · 41 views

BTVN_ BUỔI 4_PS89.6

2022-06-21 00:01:20 · 29 views

Thùy Dung

2022-06-21 00:50:28 · 24 views

Dương Thị Ngọc Mai - Bài Tập 4

2022-06-21 01:15:12 · 35 views

thủy nguyễn

2022-06-21 01:35:04 · 17 views

BTVN B4

2022-06-21 03:20:00 · 31 views

BTVN B4

2022-06-21 14:46:02 · 16 views

Trung Kiên lộp bài

2022-06-21 17:12:55 · 22 views

BTVN04

2022-06-21 17:28:45 · 24 views

BTVN buổi 4

2022-06-21 17:28:55 · 13 views

BTVN B4

2022-06-21 17:47:47 · 7 views

Bùi Lê Hoàng My - BTVN Buổi 4

2022-06-21 17:53:53 · 11 views

LÊ VIỆT ANH BTVN Buổi 4

2022-06-21 18:23:53 · 7 views

BTVN buổi 4

2022-06-21 18:46:04 · 27 views

Thiết kế bìa tạp chí

2022-06-16 00:32:59 · 44 views

BTVN Buổi 3

2022-06-16 10:07:44 · 34 views

BTVN_BUỔI 3_PS89.6

2022-06-16 10:23:13 · 47 views

BTVB Buổi 3 thiết kế tạp chí

2022-06-16 11:50:37 · 42 views

BTVN 3 - Photoshop 89.6

2022-06-16 12:14:11 · 14 views

BTVN buổi 3

2022-06-16 14:19:32 · 13 views

DangTranNamGiang_BTVNbuoi3_PS89.6

2022-06-16 14:44:47 · 19 views

Dương Thị Ngọc Mai - Bài Tập 3

2022-06-16 17:18:48 · 27 views

LÊ VIỆT ANH_BTVN BUỔI 3

2022-06-16 18:13:54 · 10 views

LÊ VIỆT ANH_BTVN BUỔI 3

2022-06-16 18:14:50 · 54 views

Trung Kiên

2022-06-16 18:23:11 · 19 views

tạp chí

2022-06-16 18:34:02 · 10 views

btvn

2022-06-16 18:36:33 · 5 views

BTVN_BUỔI 3

2022-06-16 18:43:20 · 11 views

BTVN B3

2022-06-16 19:08:17 · 10 views

LPDung - BTVN B3

2022-06-17 13:10:22 · 6 views

Hoàng My - BTVN Buổi 3

2022-06-17 15:20:22 · 10 views

PS B2

2022-06-12 11:33:05 · 32 views

Nguyễn Thùy Dung

2022-06-13 11:08:08 · 29 views

BTVN B2 - PS 89.6

2022-06-13 18:56:53 · 23 views

BTVN_BUỔI 2_PS89.6

2022-06-13 21:25:03 · 39 views

BTVN buổi 2 Photo Quote

2022-06-13 21:49:26 · 32 views

Bài tập về nhà 2

2022-06-13 23:33:19 · 24 views

Lê Việt Anh - BTVN Buổi 2

2022-06-14 00:06:59 · 26 views

Nguyễn Thị Thu Trang_BTVN buổi 2_PS89.6

2022-06-14 01:36:51 · 22 views

NGUYỄN THANH NGỌC_BTVN_BUỔI 2

2022-06-14 02:12:37 · 26 views

LPD _ B2

2022-06-14 11:51:05 · 14 views

Bùi Lê Hoàng My

2022-06-14 12:23:03 · 16 views

BTVN buổi 2

2022-06-14 14:06:30 · 5 views

BTVN buổi 2

2022-06-14 15:11:19 · 11 views

Thủy Nguyễn

2022-06-14 15:46:08 · 8 views

@cunlapa

2022-06-14 17:02:04 · 9 views

BTVN02

2022-06-14 17:35:40 · 11 views

BTVNbuoi2

2022-06-14 18:06:58 · 12 views

Poster

2022-06-14 18:13:46 · 13 views

BTVN B2

2022-06-14 18:45:24 · 11 views

Đặng Trần Nam Giang_BTVN buổi 1_PS89.6

2022-06-08 03:27:53 · 68 views

BTVN_BUỔI 1_PS 89.6

2022-06-08 14:35:17 · 64 views

BTVN Buổi 1_PS 89.6

2022-06-08 15:08:25 · 35 views

BTVN buổi 1_ Thiết kế cắt ghép cơ bản

2022-06-08 22:49:59 · 40 views

In another universe…

2022-06-08 23:27:39 · 43 views

Nguyễn Thanh Ngọc _ BTVN BUỔI 1 _ PS89.6

2022-06-09 00:35:43 · 29 views

Nguyễn Thùy Dung - BTVN b1

2022-06-09 01:14:13 · 19 views

Dương Thị Ngọc Mai - Bài Tập 1

2022-06-09 02:36:26 · 33 views

BTVN B1 PS 89.6

2022-06-09 10:16:28 · 19 views

Lương Phương Dung_BTVN B1_PS89.6

2022-06-09 10:54:14 · 19 views

BTVN Buổi 1 PTS

2022-06-09 10:55:11 · 33 views

BTVN

2022-06-09 10:56:50 · 33 views

Lê Việt Anh_BTVN Buổi 1

2022-06-09 12:21:20 · 32 views

Phương Anh (PTS 89.6)

2022-06-09 14:06:29 · 14 views

BTVN buổi 1

2022-06-09 16:17:10 · 18 views

BTVN buổi 1

2022-06-09 17:06:58 · 10 views

Nguyễn Thích Thông_BTVN buổi 1_PS89.6

2022-06-09 17:20:45 · 17 views

BTVN B1 Hải Anh

2022-06-09 18:53:44 · 12 views

nguyee

2022-06-09 18:58:54 · 18 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 2] Thiết kế bức Photo quote
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 3] Thiết kế bìa tạp chí
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 4] Thiết kế poster collage art
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 5] Ghép ảnh nâng cao và hòa trộn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 6] Thiết kế poster ấn phẩm truyền thông