Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
0 7 2 1510
Bài tập cuối kỳ Ai - Infographic

2022-07-01 09:20:13 · 18 views

Final

2022-07-01 15:39:56 · 11 views

BTVNB7

2022-07-01 17:28:07 · 13 views

Trang Bui

2022-07-01 17:48:11 · 13 views

bai tap cuoi ky

2022-07-01 18:22:56 · 10 views

Mixed Berries Smoothies

2022-07-01 18:26:23 · 10 views

BTL

2022-07-01 19:02:15 · 3 views

finals

2022-07-01 19:33:06 · 10 views

cuối kỳ

2022-07-02 17:28:03 · 5 views

btck

2022-07-03 00:33:03 · 10 views

BTVN CUỐI KỲ

2022-07-03 17:10:44 · 4 views

final

2022-07-03 18:34:50 · 6 views

BTVN 6 + BTL

2022-06-26 23:49:02 · 30 views

btvnb6

2022-06-28 20:42:24 · 17 views

Trangg Bui

2022-06-29 15:35:43 · 23 views

BTVNB6

2022-06-29 15:46:41 · 25 views

BTVNB6

2022-06-29 16:29:04 · 15 views

BTVN 6 va file chuan bi infographic

2022-06-29 18:11:02 · 16 views

bla bla

2022-06-29 19:07:35 · 6 views

btvn 6

2022-07-01 12:39:21 · 11 views

pre final

2022-07-01 16:26:48 · 5 views

bt6

2022-07-02 21:13:54 · 3 views

btvn6

2022-07-03 17:53:18 · 5 views

bn

2022-06-23 16:31:45 · 31 views

BTVN5

2022-06-23 21:53:54 · 15 views

BTVN5

2022-06-24 15:20:35 · 14 views

btvn 5

2022-06-24 16:37:45 · 17 views

BT5

2022-06-24 17:28:06 · 17 views

Trang Bui

2022-06-24 17:32:37 · 14 views

BTVNB5

2022-06-24 18:11:58 · 15 views

btvn 5

2022-06-24 18:14:13 · 42 views

btvn5

2022-06-24 18:36:49 · 15 views

Poster

2022-06-24 18:39:58 · 5 views

HOMEWORK 5

2022-06-24 18:55:43 · 12 views

btvn5

2022-06-24 19:07:12 · 3 views

BTVNB4

2022-06-22 17:20:30 · 75 views

wedding card

2022-06-22 17:21:50 · 14 views

Tết trung thu

2022-06-22 17:41:13 · 18 views

btvnb4

2022-06-22 17:54:21 · 12 views

Sour prom

2022-06-22 18:12:32 · 21 views

Trangg

2022-06-22 18:23:28 · 9 views

Thiep CMSN

2022-06-22 18:28:52 · 8 views

bt giua ky

2022-06-22 18:36:25 · 13 views

BTVN 4

2022-06-22 18:42:33 · 8 views

bvn buổi 4

2022-06-22 19:16:55 · 10 views

btvn 4

2022-06-24 14:03:58 · 3 views

b4

2022-07-01 22:42:15 · 7 views

christmas card

2022-07-04 00:24:15 · 6 views

btvn 3

2022-06-17 10:06:07 · 23 views

BTVNB3

2022-06-17 11:01:33 · 37 views

bt3

2022-06-17 13:48:07 · 17 views

btvn3

2022-06-17 16:25:59 · 9 views

Typography

2022-06-17 16:42:36 · 14 views

Revenge Dress

2022-06-17 16:47:41 · 14 views

BTVN 3

2022-06-17 16:51:49 · 11 views

Trang Bui

2022-06-17 17:19:00 · 12 views

BTVN3

2022-06-17 18:13:34 · 7 views

Typography poster phim

2022-06-17 14:41:56 · 12 views

Dream

2022-06-17 19:15:05 · 2 views

BTVNB3

2022-06-28 20:51:15 · 3 views

BTVNB2

2022-06-13 10:32:29 · 101 views

BTVN 02

2022-06-13 12:23:04 · 36 views

vẫn là Đen Vâu

2022-06-14 11:40:48 · 32 views

Mean Girls

2022-06-14 22:59:46 · 37 views

Hạnh Trang

2022-06-15 00:33:43 · 17 views

btvn 2

2022-06-15 00:58:16 · 65 views

Pentool

2022-06-15 12:37:59 · 25 views

bt2

2022-06-15 13:36:48 · 12 views

btvn buoi 2

2022-06-15 14:20:54 · 49 views

Ảnh chân dung của Fin

2022-06-15 18:37:28 · 16 views

BTVN B2

2022-06-15 20:42:03 · 6 views

Anh Đen Vâu

2022-06-09 23:07:49 · 30 views

illustrator

2022-06-10 08:57:36 · 36 views

BTVN buoi 1

2022-06-10 10:42:56 · 23 views

BTVN 1

2022-06-10 11:17:13 · 34 views

Japanese Hakama

2022-06-10 13:41:13 · 24 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-06-10 15:15:46 · 13 views

MEME

2022-06-10 16:39:33 · 10 views

btvn1

2022-06-10 17:06:31 · 27 views

BTVN buổi 1

2022-06-10 18:33:30 · 14 views

bai tap buoi 1

2022-06-10 18:56:05 · 10 views

BTVN AI 89.3

2022-06-10 18:57:02 · 14 views

BVNB1

2022-06-10 19:04:14 · 23 views

Bài tập về nhà buổi đầu tiên của Châu Linh

2022-06-10 20:41:25 · 11 views

BTVN buổi 1

2022-06-14 21:13:09 · 5 views

Trang Bui

2022-06-14 23:58:04 · 5 views

BTVNB1

2022-07-03 12:41:45 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Tạo hình cơ bản
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Tạo hình nâng cao
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Bài tập giữa kì
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Hoàn thiện poster
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 6 File chuẩn bị infographic
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KỲ Bài tập cuối kì