Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PP 89.311 ONLINE SG
0 0 0 203
Bài Tập Cuối Kỳ

2022-07-08 18:20:30 · 22 views

BTVN

2022-06-19 19:48:42 · 24 views

Btvn buổi 1

2022-06-07 23:56:25 · 26 views

PP - BT ve nha buoi 1

2022-06-08 22:07:22 · 14 views

BTVNB1

2022-06-09 02:04:18 · 38 views

BTVN 1

2022-06-09 15:36:48 · 18 views

Sai Gon

2022-06-10 17:16:47 · 9 views

BTVN buổi 1 PPt

2022-06-10 17:32:58 · 23 views

BTVN 1

2022-06-10 18:29:22 · 15 views

bai tap ve nha

2022-06-10 18:56:23 · 11 views

BTVN B2

2022-06-14 08:15:19 · 3 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Thiết kế 1 poster sử dụng Merge Shape
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Mọi người sẽ làm 4 slides với các nội dung như sau: ◼ Slide 1: Tổng hợp tất cả thông tin mọi ngườ muốn đề cập trong Slide ◼ Slide 2: Lược đi những trạng từ hoặc những từ ngữ không cần thiết để trên Slide, chỉ còn KeyWord ◼ Slide 3: Sắp xếp thông tin theo đúng Phân cấp thông tin đã học ◼ Slide 4. Sử dụng những thành phần như Bullet Point, gạch đầu, v.v tùy sức sáng tạo của mọi người để tạo điểm nhấn cho bài
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Thiết kế 1 Slide PowerPoint với màu sắc chủ đề tự chọn nhằm miểu tả ý nghĩa của màu sắc được lựa chọn
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTGK Hoàn thiện một bộ Slide PPT bào gồm 10 Slide, chủ đề tự do
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KỲ Hoàn thiện một bộ Slide PPT bào gồm 10 Slide, chủ đề tự do