Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PT 91.3 (Offline)
2 6 12 558
Bài cuối kì

2022-08-28 13:38:57 · 25 views

BTCK

2022-08-28 14:20:51 · 24 views

Bài tập cuối khoá

2022-08-28 14:45:32 · 20 views

Bài tập cuối khóa

2022-08-28 15:32:13 · 19 views

Kaka

2022-08-28 15:47:47 · 26 views

bài tập cuối kì

2022-09-11 00:57:45 · 10 views

a peaceful morning

2022-08-20 13:32:09 · 73 views

hạnh phuc la khi ta cuoi tuoi

2022-08-28 11:05:09 · 4 views

Tuần 1

2022-08-12 21:27:44 · 138 views

hw

2022-08-12 22:13:53 · 21 views

BTVN B1

2022-08-13 01:29:42 · 75 views

Pt c

2022-08-13 15:09:00 · 84 views

.

2022-08-13 15:20:51 · 33 views

BTVN1

2022-08-13 18:39:02 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Tuần 1 1 (hoặc nhiều) bức ảnh đẹp nhất do mọi người tự chụp từ một thiết bị bất kì
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Tuần 3 Hãy kể về niềm hạnh phúc của bạn qua những bức ảnh
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KỲ Mọi người nhớ hoàn thiện bài tập đúng thời hạn nha