Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
3D 1.91
0 14 3 1507
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 22 - ANIMATION CÂY QUẠT

2022-12-03 16:30:00 · 14 views

Game boy

2022-12-03 12:44:22 · 8 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 20 - DỰNG HỘP NGŨ CỐC VÀ RENDER

2022-11-22 15:12:18 · 19 views

BTVN - BUỔI 18 - DỰNG NHÂN VẬT ĐƠN GIẢN

2022-11-19 17:54:50 · 63 views

Pokemon

2022-11-26 18:12:02 · 9 views

Vẽ con Pokemon hường

2022-11-26 19:14:08 · 14 views

Vẽ con cáo cam

2022-11-28 13:42:02 · 11 views

Buổi 18

2022-12-01 12:13:34 · 1 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BLENDER BUỔI 12

2022-10-29 18:06:52 · 31 views

Thiên Trang

2022-12-04 19:26:41 · 3 views

Buổi 11

2022-10-18 01:40:49 · 40 views

BTVN BUỔI 11 - 3D TYPOGRAPHY

2022-11-12 21:54:42 · 50 views

Vẽ chữ hoặc số

2022-11-28 09:08:08 · 8 views

Bài tập 10

2022-10-14 11:52:57 · 24 views

baitap9

2022-10-23 12:13:22 · 9 views

Bài Tập 10

2022-10-30 22:31:31 · 16 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 9

2022-10-09 17:21:24 · 25 views

baitap9

2022-10-10 13:25:31 · 16 views

Bài Tập 9

2022-10-11 00:12:54 · 20 views

Vẽ máy gameboy

2022-11-28 13:13:39 · 10 views

Bài tập 8

2022-10-09 18:04:36 · 92 views

Bài Tập 8

2022-10-11 23:30:10 · 66 views

baitap8

2022-10-13 01:32:36 · 57 views

Vẽ lại mô hình nhà

2022-11-28 09:45:35 · 11 views

Tâm Võ

2022-12-03 12:16:17 · 3 views

Thiên Trang

2022-12-05 21:41:46 · 8 views

Bai Tap 6

2022-10-01 18:29:33 · 12 views

bai6

2022-10-02 19:01:37 · 13 views

buổi 6

2022-10-15 17:10:02 · 29 views

bai 4

2022-09-24 18:12:43 · 63 views

bài 4

2022-09-24 19:00:45 · 57 views

Bai Tap 4

2022-09-26 19:57:25 · 52 views

Cosmetic Factory

2022-10-01 02:05:07 · 16 views

Tâm Võ

2022-12-03 12:34:59 · 8 views

Cosmetic jar

2022-09-18 16:30:36 · 15 views

btvn buổi 3

2022-09-18 18:57:21 · 34 views

Bài tập 3

2022-09-18 19:18:12 · 14 views

Bài tập 3

2022-09-19 19:42:16 · 51 views

Bài 2

2022-09-16 17:51:41 · 76 views

buoi 2

2022-09-16 23:16:00 · 36 views

bài 2

2022-09-17 15:49:07 · 39 views

Bài tập 2

2022-09-17 16:30:39 · 46 views

Bài 2

2022-09-17 19:01:44 · 9 views

BTVN buổi 2

2022-09-17 19:10:07 · 35 views

BTB2

2022-09-24 12:22:11 · 28 views

Bài 2 - Bài tập về nhà tô các khối bất kỳ

2022-10-31 14:01:48 · 7 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 - MATERIAL

2022-11-15 12:55:32 · 13 views

Homework 1

2022-09-11 10:44:47 · 54 views

3D composition

2022-09-11 19:03:49 · 13 views

Buổi 1

2022-09-11 19:06:06 · 7 views

BAI TAP 1

2022-09-11 19:06:43 · 15 views

BTB1

2022-09-11 19:07:49 · 26 views

phan phi khanh

2022-09-11 19:10:40 · 30 views

BÀI TẬP BLENDER BUỔI 1

2022-09-11 20:55:29 · 13 views

Bài 1

2022-09-12 12:52:44 · 18 views

Bài 1

2022-09-17 17:06:30 · 46 views

Bài 1 - Bài tập về nhà vẽ khối

2022-10-30 21:13:35 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 Tạo và sắp xếp các khối cơ bản trong Blender (Abstract Composition)
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 2 Thêm chất liệu cho các khối đã tạo buổi 1 và Dựng và thêm chất liệu, đèn cho 1 khối kiến trúc (1 toà nhà, 1 dãy phố, 1 căn phòng, ...)
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 3 Dựng scene có 1 mẫu bao bì cơ bản || Yêu cầu: (1) Có cảnh nền (phông nền + vật thể trang trí) (2) Có lên chất liệu, thêm đèn và render bằng Eevee
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 4 Dựng 1 scene trình bày sản phẩm mỹ phẩm | Hoặc 1 scene cảnh vật (toà nhà, căn phòng) dạng isometric | Yêu cầu: (1) Có lên chất liệu căn bản và ứng dụng modifier (2) Có đèn và cảnh nền
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 6 Bài tập về nhà tuần này là dựng 1 vật thể ứng dụng Array quay quanh 1 vật thể trung gian (Object Offset)
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 7 Bài tập là dựng mẫu cốc giấy và thêm UV Checker Texture nhé.
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 8 Hoàn thiện dựng hình căn nhà Low Poly
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 9 Thêm chất liệu PBR cho scene Balance
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 10 Dựng mẫu Dropper Bottle
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 12 Dựng 1 căn phòng với nội thất
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 18 Dựng nhân vật đơn giản
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Buổi 20 Dung mẫu hộp ngũ cốc và render
Hệ số 1
Bắt buộc
còn 3 ngày
Buổi 21 Dung video/ GIF ngắn cho chuyển động vỏ hộp son
Hệ số 1
Không bắt buộc
còn 1 tuần
Buổi 22 Dung video/ GIF cho mẫu quạt
Hệ số 1
Không bắt buộc
còn 1 tuần
Buổi 23 Tao chuyển động cho cốc trà sữa + Ứng dụng Particles System cho vật thể
Hệ số 3
Bắt buộc
còn 1 tuần
Buổi 24 - Bài tập cuối kỳ 1) Lên concept và dựng 1 mẫu character, hoặc 2) Dựng 1 video quảng cáo sản phẩm 5s x 30 fps