Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
DP 92.2 (Offline)
13 7 52 2752
Bài tập cuối kì

2022-10-31 10:19:29 · 58 views

Hạnh Phúc Cuối

2022-10-31 22:11:37 · 109 views

BTCK - Egg Kingdom

2022-11-01 23:29:36 · 53 views

Cuối kỳ

2022-11-02 08:36:18 · 17 views

Brave disney

2022-11-02 15:47:56 · 68 views

Bài tập cuối kì: Ảo ảnh nơi sóng biển

2022-11-02 19:13:39 · 25 views

Hansel n Gratel

2022-11-02 21:41:58 · 16 views

shin cậu bé bút chì

2022-11-02 21:49:51 · 30 views

COFFEE WAITING FOR YOU

2022-11-02 22:55:39 · 24 views

Bài tập cuối kỳ - Little Mermaid

2022-11-03 14:54:58 · 33 views

btck

2022-11-03 20:46:31 · 26 views

Bài tập giữa khóa

2022-10-16 19:00:05 · 214 views

ALICIA

2022-10-16 19:17:06 · 38 views

Bài giữa khoá

2022-10-16 19:17:07 · 34 views

Erin

2022-10-16 19:24:57 · 55 views

btgk

2022-10-16 19:25:31 · 68 views

bài giữa kì

2022-10-16 21:39:50 · 44 views

Bài tập giữa kì

2022-10-18 23:52:52 · 38 views

BTGK - FLAME

2022-10-23 02:03:06 · 126 views

btvn

2022-10-23 11:00:48 · 52 views

KIARA

2022-10-28 14:15:01 · 93 views

bài cuối kì

2022-11-02 22:13:49 · 11 views

BTVN BUỔI 6

2022-10-01 13:37:31 · 46 views

Bvn buổi 6

2022-10-01 16:28:27 · 18 views

phòng ngủ

2022-10-01 17:14:29 · 26 views

Thiết kế một căn phòng hoặc 1 góc phòng dưới dạng Isometric

2022-10-01 17:20:16 · 42 views

isometric room

2022-10-01 18:29:19 · 59 views

#btvn

2022-10-01 19:07:28 · 40 views

btvn

2022-10-01 20:35:29 · 9 views

b

2022-10-03 21:37:00 · 7 views

THE FLOURS :))

2022-09-25 16:05:50 · 16 views

btvn b5

2022-09-25 17:42:37 · 7 views

btvn

2022-09-25 17:52:02 · 19 views

BTVN BUỔI 4

2022-09-25 17:55:10 · 11 views

btvn

2022-09-25 17:59:04 · 9 views

Bvn Buoi 5

2022-09-25 18:40:08 · 10 views

btvn5

2022-09-25 18:52:40 · 10 views

BTVN Buổi 5

2022-09-28 15:23:41 · 7 views

BTVN

2022-09-21 21:45:14 · 15 views

Bvn buổi 4

2022-09-23 16:04:27 · 15 views

BTVN 4

2022-09-24 02:41:17 · 31 views

BTVN BUỔI 4

2022-09-24 12:27:12 · 27 views

btvn 4

2022-09-24 17:24:53 · 12 views

FRAGILE HOUSE (COLORED)

2022-09-24 17:32:04 · 7 views

#btvn4

2022-09-24 18:12:02 · 28 views

BTVN buổi 4

2022-09-24 19:36:34 · 10 views

Bvn buổi 3

2022-09-18 00:20:38 · 16 views

btvn b3

2022-09-18 01:44:11 · 22 views

BTVN BUỔI 3

2022-09-18 09:02:30 · 17 views

BTVN

2022-09-18 14:15:36 · 15 views

BTVN

2022-09-18 14:16:44 · 7 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 15:08:39 · 4 views

#btvn3

2022-09-18 15:49:08 · 24 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

2022-09-18 15:50:49 · 8 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

2022-09-18 15:51:57 · 8 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 16:14:07 · 6 views

color

2022-09-18 16:16:53 · 8 views

btvn3

2022-09-18 16:47:38 · 13 views

BTVN3

2022-09-28 15:25:19 · 9 views

BTVN 2

2022-09-17 12:19:50 · 20 views

BTVN 2

2022-09-17 12:22:43 · 23 views

BTVN b2

2022-09-17 12:43:51 · 65 views

BTVN BUỔI 2

2022-09-17 14:36:17 · 118 views

btvn

2022-09-17 14:46:14 · 17 views

BTVN2

2022-09-17 15:14:05 · 24 views

bài tập về nhà 2

2022-09-17 15:23:34 · 46 views

house

2022-09-17 15:35:10 · 21 views

btvn buoi 2

2022-09-17 17:05:28 · 44 views

Nhà - BTVN2

2022-09-17 18:02:52 · 25 views

BTVN BUỔI 2 VẼ NHÀ

2022-09-17 18:05:59 · 8 views

#btvn

2022-09-17 18:52:37 · 146 views

Bvn buoi 3

2022-09-17 19:04:03 · 11 views

Thu hằng

2022-09-17 19:12:25 · 77 views

btvn số 2

2022-09-17 19:12:31 · 18 views

FRAGILE HOUSE

2022-09-24 16:21:54 · 2 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-11 08:52:31 · 33 views

btvn

2022-09-11 11:06:14 · 20 views

Bài tập vìa nhà

2022-09-11 11:17:44 · 34 views

Bvn buổi 1

2022-09-11 12:32:46 · 14 views

bài tập 1

2022-09-11 13:27:56 · 17 views

btvn buoi 1

2022-09-11 17:02:54 · 21 views

HOMEWORK LESSON 01

2022-09-11 17:22:18 · 11 views

BTVN B1

2022-09-11 18:10:37 · 7 views

Kiều Linh BTVN B1

2022-09-11 18:18:48 · 13 views

Nguyễn Nho Tùng

2022-09-11 18:39:05 · 16 views

Thảo

2022-09-17 01:51:53 · 16 views

BTVN 1

2022-09-17 12:19:02 · 8 views

BTVN 1

2022-09-17 12:21:41 · 7 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[DP] BTVN BUỔI 1 Phác thảo 2 đồ vật trong đó 1 đồ vật được cấu tạo từ các đường thẳng và 1 đồ vật được cấu tạo từ các đường cong.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[DP] BTVN BUỔI 2 Vẽ với chủ đề "Nhà". Có thêm các yếu tố trang trí
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[DP] BTVN BUỔI 3 Sử dụng vùng chọn vẽ lại 1 bức tranh và chỉnh màu của tranh thành gam màu tự chọn.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[DP] BTVN BUỔI 04 Sử dụng kiến thức lên màu đã học để lên màu bài nhà đã nộp trong btvn buổi 2.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu) Những lưu ý khi nộp bài: khung bài tập: 2000x3000 (pixels), resolution 300
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric Khung bài tập: 2000x3000 (pixels), resolution 300
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối kỳ Hoàn thiện nhân vật, hậu cảnh & hậu kỳ