Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 92.9 (Offline)
0 2 32 2842
BTVN buổi 6

2022-09-25 12:56:56 · 82 views

Bài tập về nhà buổi 6

2022-09-25 13:36:36 · 44 views

BUOI CUOI

2022-09-25 13:41:10 · 49 views

Bài cuối khoá

2022-09-25 15:04:17 · 63 views

BTVN cuối khóa

2022-09-25 16:25:38 · 25 views

VietNam National Costume 2022

2022-09-25 16:35:08 · 34 views

BTCK

2022-09-25 16:51:49 · 35 views

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

2022-09-25 16:56:40 · 18 views

Nguyễn Nhật Minh nộp bài b6

2022-09-25 17:06:04 · 29 views

mochi

2022-09-25 17:06:47 · 32 views

BT6 - Photoshop (Graphic Poster)

2022-09-25 17:12:08 · 37 views

Bài hết khóa

2022-09-25 18:42:30 · 22 views

BTCK

2022-09-26 20:38:24 · 17 views

Poster triển lãm

2022-09-27 02:49:30 · 22 views

halloween bai tap buoi cuoi

2022-09-27 11:36:19 · 17 views

BTVN Buổi 6 - Poster và Mockup

2022-09-29 18:39:40 · 323 views

Poster phim

2022-09-23 04:54:18 · 73 views

war z

2022-09-23 19:42:24 · 39 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-23 22:08:51 · 62 views

Bvn Buổi 4

2022-09-23 22:32:13 · 46 views

Poster phim

2022-09-23 23:30:16 · 37 views

BTVN tuần 2

2022-09-23 23:34:36 · 35 views

DUNE

2022-09-24 12:20:00 · 37 views

ITSAY

2022-09-24 12:56:22 · 22 views

ANNE WITH AN E

2022-09-24 13:38:12 · 19 views

BTVN POSTER PHIM

2022-09-24 14:18:31 · 29 views

Peaky Blinders

2022-09-24 17:33:10 · 12 views

Làm lại BTVN 4

2022-09-24 23:51:23 · 27 views

BTVN Buổi 4 - Poster film

2022-09-27 18:25:16 · 31 views

Nguyễn Nhật Minh nộp btvn b3

2022-09-17 19:27:43 · 38 views

Thùy Trang

2022-09-17 22:30:05 · 23 views

btvn b3

2022-09-17 22:30:16 · 21 views

NIKE

2022-09-17 22:47:44 · 31 views

Lam Anh

2022-09-17 23:59:41 · 23 views

BUỔI 3

2022-09-18 01:02:38 · 18 views

BTVN buổi 3

2022-09-18 02:08:44 · 21 views

Bvn buổi 3

2022-09-18 10:43:03 · 23 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-09-18 11:53:27 · 18 views

accessories and flowers.

2022-09-18 11:55:36 · 23 views

Organic Food

2022-09-18 11:59:34 · 21 views

Homepage Pizza 4P's

2022-09-18 12:22:46 · 18 views

Lilies Collection

2022-09-18 12:25:58 · 16 views

Homepage

2022-09-18 13:40:29 · 14 views

BTVN - BUỔI 3 - HOMEPAGE

2022-09-18 14:01:06 · 37 views

wacom

2022-09-23 21:18:07 · 26 views

btvn

2022-09-15 22:29:52 · 52 views

BVN buổi 2

2022-09-15 23:09:39 · 53 views

Thùy Trang

2022-09-16 15:08:46 · 60 views

BTVN buổi 2

2022-09-16 15:40:20 · 56 views

súng

2022-09-16 17:39:06 · 37 views

Nguyễn Nhật Minh nộp btvn buổi 2

2022-09-16 20:02:28 · 35 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-16 20:37:21 · 51 views

Bài tập 2

2022-09-16 20:50:38 · 40 views

The Devils' Sevens

2022-09-16 23:17:25 · 24 views

Ha Noi

2022-09-16 23:25:21 · 37 views

Lam Anh

2022-09-17 00:34:04 · 27 views

Btvn buổi 2 - Collage Art - Meatneee

2022-09-17 00:58:52 · 165 views

Collage Art

2022-09-17 03:10:07 · 31 views

Taylor Swift

2022-09-17 09:19:48 · 24 views

BT2 - Photoshop (Collage Art)

2022-09-18 15:09:58 · 15 views

paris

2022-09-24 12:53:29 · 8 views

Bánh mì

2022-09-10 21:23:14 · 49 views

Nguyễn Nhật Minh

2022-09-10 22:08:49 · 37 views

Thùy Trang

2022-09-10 22:36:00 · 24 views

BTV buổi 1

2022-09-10 23:35:56 · 36 views

Bvn buổi 1

2022-09-10 23:47:24 · 27 views

No Country For Old Men

2022-09-11 00:17:52 · 29 views

BTVN buổi 1

2022-09-11 02:19:59 · 23 views

Just Jennie

2022-09-11 02:42:30 · 24 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 - MEAT NÈ!

2022-09-11 03:24:06 · 48 views

BTVN Buổi 1

2022-09-11 09:17:51 · 14 views

Fashion Moodboard

2022-09-11 11:58:14 · 34 views

Marilyn Monroe

2022-09-11 12:27:40 · 39 views

Lam Anh

2022-09-11 21:47:48 · 16 views

nộp bù bài tập buổi 1

2022-09-11 22:05:36 · 13 views

BT1 - Photoshop (Cắt ghép cơ bản)

2022-09-16 10:50:41 · 14 views

baitapbubuoi1

2022-09-23 21:37:50 · 11 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 1] Thiết kế cắt ghép cơ bản
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 2] Thiết kế Collage Art
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 3] Thiết kế Layout Home page
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông