Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 92.6 (Offline)
0 5 19 1517
Infographic_ Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 18:24:06 · 20 views

Bài cuối kì

2022-09-23 18:28:40 · 26 views

bài cúi kì

2022-09-23 18:47:09 · 29 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 19:01:11 · 22 views

BTCK infographic

2022-09-23 19:09:45 · 14 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 19:47:45 · 22 views

Final assignment

2022-09-23 20:11:14 · 20 views

Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

2022-09-23 22:08:44 · 61 views

Bài tập tổng kết

2022-09-24 04:28:59 · 15 views

BT CUỐI KÌ

2022-09-26 11:48:46 · 23 views

BTCK - Infographic

2022-09-26 20:19:50 · 32 views

BT cuối kỳ

2022-09-26 20:25:01 · 4 views

BT Hết Môn

2022-09-30 15:50:11 · 3 views

Ý nghĩa ẩn trong kiệt tác hội hoạ (Thời Phục Hưng)

2022-09-23 18:35:49 · 52 views

BTVN buổi 4

2022-09-12 22:37:33 · 47 views

Thiệp Chúc mừng Sinh nhật

2022-09-13 10:26:18 · 38 views

btvn 4

2022-09-13 12:30:37 · 28 views

Thu Trang

2022-09-13 21:25:04 · 20 views

Midterm

2022-09-13 23:41:22 · 26 views

btvn

2022-09-14 15:53:17 · 16 views

Khánh Linh

2022-09-14 16:03:24 · 18 views

BTVN BUỔI 4

2022-09-14 16:48:40 · 31 views

Midterm assignment

2022-09-14 17:55:04 · 15 views

Bài Thi Giữa Kỳ

2022-09-14 18:09:44 · 11 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-09-14 18:43:43 · 16 views

BTVN_B4

2022-09-14 18:47:00 · 19 views

midterm

2022-09-14 18:53:33 · 14 views

BTVN BUỔI 3

2022-09-09 16:43:18 · 37 views

tiệc trung thu

2022-09-09 17:18:31 · 14 views

Buổi 3

2022-09-09 17:43:38 · 27 views

BTVN

2022-09-09 18:23:26 · 17 views

BTVN_B3

2022-09-09 02:47:08 · 8 views

btvn 3

2022-09-09 18:33:50 · 16 views

HW3

2022-09-09 19:05:04 · 8 views

BTVN03

2022-09-09 19:16:25 · 19 views

Home work session 3

2022-09-09 19:18:29 · 8 views

AI-BTVN buổi 3: Typography

2022-09-11 09:17:51 · 10 views

BTVN BUỔI 2

2022-09-07 15:21:52 · 33 views

BTVN_B2

2022-09-06 23:24:55 · 33 views

Thu Trang

2022-09-07 16:33:31 · 15 views

Home work session 2

2022-09-07 18:49:59 · 13 views

BTVN.2

2022-09-07 19:01:57 · 6 views

BTVN buổi 2

2022-09-07 19:02:12 · 6 views

[Ai] BTVN02 - Vẽ trên ảnh thật

2022-09-08 02:14:41 · 15 views

bt buoi 2

2022-09-08 14:47:20 · 5 views

AI-BTVN buổi 3: Typography

2022-09-08 23:38:45 · 17 views

Khánh Linh

2022-09-09 11:33:20 · 4 views

BTVN buổi 2

2022-09-09 14:13:46 · 36 views

Buổi 2

2022-09-09 15:15:33 · 5 views

AI-BTVN buổi 2: Vẽ lại từ ảnh có sẵn (Flat illustration)

2022-09-11 09:15:21 · 7 views

BT flat portrait

2022-09-13 11:59:42 · 6 views

BTVN_B1

2022-09-02 10:25:14 · 54 views

BTVN Buổi 1

2022-09-02 15:59:24 · 30 views

BT buổi 1

2022-09-03 16:24:32 · 73 views

BTVN Buổi 1

2022-09-03 16:32:45 · 83 views

AI-BTVN Buổi 1

2022-09-03 18:13:32 · 33 views

[Ai] BTVN01 - Trái cây

2022-09-04 18:35:42 · 116 views

Thu Trang

2022-09-05 00:05:55 · 14 views

Buổi 1

2022-09-05 13:57:52 · 15 views

bài tập về nhà buổi 1

2022-09-05 16:14:29 · 3 views

BÀI 1

2022-09-05 16:51:12 · 18 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-09-05 18:32:05 · 17 views

AI-BTVN buổi 2: Vẽ lại từ ảnh có sẵn (Flat illustration)

2022-09-06 16:10:30 · 36 views

Homework1

2022-09-06 21:35:56 · 4 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-23 19:07:15 · 14 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản Minh hoạ 3 loại trái cây bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao Chọn 1 trong 2 đề: Portrait Illustration hoặc Doodle on Photo
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 3] Typography Thiết kế Expressive Typography bất kỳ
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 5] Infographic Thiết kế layout cho btck
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 8] Tổng kết Nộp BTCK