Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 92.8 (Offline)
1 3 6 1074
Ảnh ở dưới nét hơn ah

2022-09-25 23:18:30 · 22 views

GRAPHIC POSTER

2022-09-26 09:15:33 · 13 views

IELTS and how to get it

2022-09-26 09:39:14 · 14 views

Iphone 14

2022-09-26 17:39:46 · 16 views

BTCK - Final - Cat Love You

2022-09-27 01:07:58 · 7 views

Bài tập cuối kỳ AI

2022-09-30 11:56:30 · 11 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC

2022-09-30 21:48:48 · 7 views

bai cuoi ki le chi dung

2022-10-01 00:15:24 · 10 views

BTCK-Inphographic

2022-10-01 01:26:08 · 12 views

btck

2022-10-01 09:49:15 · 15 views

Bài cuối khóa, bản hoàn chỉnh

2022-10-01 19:47:26 · 6 views

bánh chuối

2022-10-03 02:17:11 · 5 views

INFOGRAPHIC

2022-09-25 16:30:46 · 7 views

.

2022-09-25 23:20:07 · 6 views

BTCK - Love my Cat

2022-09-26 18:17:18 · 12 views

Infographic cuối kỳ

2022-09-30 11:55:49 · 8 views

Bài cuối kỳ, bản chưa hoàn thiện

2022-09-30 19:56:26 · 4 views

BTCK ⇝ INFOGRAPHIC - TEST

2022-09-30 21:49:36 · 4 views

BTCK-Inphographic

2022-10-01 11:12:41 · 1 views

[ AI ] ⇝ BTVN 04 - Thiết kế thiệp cho ngày lễ/ sự kiện bất kì.

2022-09-19 15:42:45 · 65 views

Bài tập 4

2022-09-21 12:55:36 · 22 views

Thiệp Cưới

2022-09-21 13:56:13 · 28 views

Thiệp cưới

2022-09-21 17:36:57 · 21 views

Ngủ rất muộn

2022-09-23 01:30:26 · 21 views

Bài tập giữa kỳ

2022-09-24 00:11:17 · 37 views

BTVN 4

2022-09-24 01:37:40 · 10 views

wedding invitation

2022-09-24 11:52:45 · 10 views

bài tập giữa kỳ

2022-09-24 14:57:53 · 12 views

woman day

2022-09-24 15:11:10 · 18 views

BTVN 4 - Xmas card

2022-09-24 15:13:30 · 8 views

chi dung buoi 4

2022-09-24 15:15:43 · 14 views

sinh nhật người chị xa quê :<

2022-09-26 01:10:29 · 3 views

Trần Trung HIếu - BT buổi 4

2022-09-26 10:12:51 · 3 views

[ AI ] ⇝ BTVN 03 - Expressive Typography

2022-09-19 09:25:52 · 35 views

Bài tập 3

2022-09-19 16:24:02 · 26 views

btvn 3 - rainbow

2022-09-19 17:35:38 · 23 views

.

2022-09-20 22:23:20 · 12 views

mu

2022-09-21 23:30:18 · 11 views

BTVN - Typography

2022-09-21 23:45:58 · 37 views

TYPOGRAPHY

2022-09-22 20:57:03 · 6 views

BT buổi 3

2022-09-22 21:50:59 · 13 views

BTbuoi3

2022-09-23 16:53:45 · 6 views

le chi dung buoi 3

2022-09-24 13:08:13 · 6 views

Buổi 3: Typhography

2022-09-24 13:34:37 · 4 views

BTVN

2022-09-25 14:45:24 · 2 views

yay

2022-09-25 22:54:18 · 2 views

BTVN buổi 2

2022-09-15 00:22:51 · 13 views

.

2022-09-15 11:41:37 · 21 views

.

2022-09-15 11:44:56 · 22 views

Duyên - Blonde

2022-09-16 11:46:36 · 16 views

btbuoi2

2022-09-16 21:42:03 · 20 views

BTVN 2

2022-09-16 22:47:35 · 16 views

[ AI ] ⇝ BTVN 02 - Flat illustration

2022-09-17 02:06:35 · 36 views

lê chí dũng

2022-09-17 02:33:28 · 13 views

Bài tập về nhà 2

2022-09-17 12:52:42 · 15 views

Bài tập buổi 2

2022-09-17 12:56:34 · 24 views

btvn b2

2022-09-17 13:47:19 · 16 views

btvn

2022-09-17 13:49:31 · 15 views

Minh Tuấn

2022-09-17 14:04:52 · 19 views

Phạm MInh Long

2022-09-17 15:10:38 · 8 views

Trần Trung Hiếu - BTVN buôi 2

2022-09-19 12:01:26 · 5 views

yay 2

2022-09-26 00:19:51 · 7 views

Bài tập buổi 1

2022-09-10 21:31:21 · 14 views

BTVN B1 - Quẩy cùng chị Hằng

2022-09-11 00:32:03 · 26 views

Phạm Minh Long nộp BTVN

2022-09-11 12:02:37 · 23 views

Chí Dũng

2022-09-11 14:05:53 · 13 views

Bài tập về nhà số 1

2022-09-11 14:34:51 · 14 views

[ AI ] ⇝ BTVN 01 - VẼ 3 LOẠI TRÁI CÂY BẤT KÌ

2022-09-11 14:36:53 · 25 views

HOA QUẢ VUI NHỘN

2022-09-12 09:10:02 · 4 views

Buổi 1 - BTVN

2022-09-12 14:39:45 · 23 views

taohinhhoaqua

2022-09-12 22:15:52 · 3 views

An Khuê

2022-09-13 13:43:50 · 13 views

Trần Trung Hiếu - Buổi1

2022-09-15 12:10:59 · 5 views

btvn 1

2022-09-16 11:57:29 · 6 views

rùa

2022-09-23 11:21:36 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản Minh hoạ 3 loại trái cây bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Sử dụng các công cụ đã học vẽ lại một bức ảnh có chủ thể.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 3] Typography Thiết kế Expressive Typography bất kỳ
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 4] Màu sắc Thiết kế thiệp cho ngày lễ/sự kiện bất kỳ
Hệ số 3
Không bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 8] Tổng kết Nộp và nhận xét BTCK