Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
0 0 0 354
Bài tập cuối kì

2022-09-15 14:57:55 · 25 views

BTCK

2022-09-22 11:50:17 · 14 views

BTap cuối kì

2022-09-22 19:06:06 · 9 views

BTCK

2022-09-22 19:26:20 · 16 views

BTCK

2022-09-25 16:32:18 · 6 views

XUẤT HÀNG

2022-09-27 22:40:02 · 6 views

Trung thu là Tết thiếu nhi, nhưng muốn chơi Trung thu mà không có trẻ con thì đi đâu?

2022-09-28 19:13:51 · 34 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-24 18:59:23 · 3 views

Invisible cut

2022-09-29 13:38:41 · 13 views

Thực hành buổi 2

2022-09-07 17:45:07 · 12 views

BTVN B2

2022-09-08 18:25:03 · 18 views

btvn 2

2022-09-08 19:04:20 · 6 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 02

2022-09-08 22:49:31 · 12 views

BTVN_02

2022-09-22 17:48:45 · 6 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

2022-08-31 02:08:52 · 84 views

BT1

2022-08-31 22:17:18 · 19 views

BTVN buổi 1

2022-09-01 00:33:18 · 12 views

Bài tập buổi 1

2022-09-01 17:09:49 · 8 views

BTVN buổi 1

2022-09-02 11:14:51 · 13 views

BTVN

2022-09-03 13:02:50 · 11 views

btvnb1

2022-09-05 14:33:53 · 8 views

BTVN_1

2022-09-05 23:03:28 · 15 views

Premiere buổi 1

2022-09-06 18:53:10 · 3 views

BTVN 1

2022-09-08 17:25:36 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 Dựng video footage Buổi 1 theo một bài hát
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 Dựng đoạn hội thoại
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI GIỮA KỲ Dựng video với chuyển cảnh Invisible Cut
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI CUỐI KỲ Quay & Dựng một video có thời lượng 1p30s - 2p (Chủ đề tự chọn)